Niet alle aanbevelingen Wijffels goed voor economie

01 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Niet alle aanbevelingen van de Commissie Structuur Nederlandse Banken (CSNB) zijn goed voor de economische groei. Een aantal voorgestelde maatregelen zullen de economische groei beperken. Dat stellen onder andere de Nederlandse Vereniging van Banken, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Nederlandse Vereniging van Banken
De Nederlandse Vereniging van Banken constateert dat de commissie terecht veel aandacht heeft voor de stabiliteit van de bankensector. Volgens de belangenvereniging doet de commissie goede aanbevelingen om de stabiliteit te verhogen. De maatregel om versneld de minimale kapitaalvereiste te verhogen zal echter niet leiden tot stabiliteit, maar zal beperkend werken op de kredietverlening van banken en remmend werken op de economische groei, aldus de NVB. De NVB is met de commissie van mening dat dit vraagstuk alleen in EU-verband kan worden opgelost. 

MKB-Nederland en VNO-NCW
'Strengere eisen aan banken zullen de economie verzwakken', laat MBK Nederland weten op haar website. Samen met het VNO-NCW waarschuwen zij voor strengere eisen die alleen voor Nederlandse banken gelden.

Nederlandse economie

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW ontbreekt het in Nederland aan een plan om het voor banken mogelijk te maken hun buffers te versterken, zonder een credit crunch en groeiverlies te veroorzaken. Om te voorkomen dat Nederland nog langdurig in de huidige neerwaartse spiraal blijft, moet zo'n plan er wel komen. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat hier een belangrijke verantwoordelijkheid ligt voor de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.

Aanbevelingen Commissie Structuur Nederlandse Banken
Om de stabiliteit en de dienstbaarheid van de Nederlandse bankensector te vergroten moeten banken sneller voldoen aan de strengere kapitaaleisen, moet de bankensector concurrerender en diverser worden, moet de hypotheekportefeuille van banken worden verkleind  en moeten banken hun handelsactiviteiten scheiden van hun nutsactiviteiten wanneer deze een bepaald limiet te boven gaan. Dit zijn enkele aanbevelingen in het adviesrapport ‘Naar dienstbaar en stabiel bankwezen’ van de Commissie Structuur Nederlandse Banken (CSNB) onder leiding van oud-Rabobanktopman Herman Wijffels.

Voor een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie klik hier.