Toezichthouder Singapore bestraft 20 banken om fraude

26 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Fraude, wederom is het raak. Dit keer bestraft de Monetary Authority Singapore (MAS) o.a. de banken ING, RBS en UBS (en met hen nog 17 banken) voor hun betrokkenheid bij fraudepraktijken. 113 personen zouden bij de fraude betrokken zijn en gesjoemeld hebben met de hoogte van koersen van vreemde valuta en de bepaling van rentetarieven.

Maatregelen
Alle banken hebben een straf gekregen van de toezichthouder. ING, RBS en UBS moeten elk een bedrag van omgerekend €599 miljoen voor 1 jaar onderbrengen bij de centrale bank van Singapore. Bij de overige betroffen banken ligt dit getal lager.

ING Bank Singapore heeft aangegeven te hebben opgetreden tegen meerdere frauderende handelaren aangezien zij volgens de bank onfatsoenlijk en zonder enige ethiek hebben gehandeld. ING doet verder geen uitspraken over deze sancties, maar geeft wel aan dat er stappen zijn gezet om fraudegevallen in de toekomst te verhinderen. ING noemt onder andere training van werknemers en diverse controleverbeteringen. ING Singapore heeft een paar honderd werknemers in dienst.

Singapore - Financieel District

Beschuldiging
De handelaren van de betrokken banken hebben gerommeld bij het bepalen van diverse referentieprijzen. Onder andere de Sibor rente, de SOR en non-deliverable forwards (ndf’s) zijn gemanipuleerd. Bij de laatste groep gaat het met name om derivaten op koersen van valuta gaan, financiële producten die de banken inzetten tegen schommelende koersen van valuta’s. Het betreft de Maleisische ringgit, de Indonesische rupiah, en de Vietnamese dong. Handelen in deze valuta komt echter weinig voor door diverse beperkingen die de betreffende landen opleggen.

Fraude trend
Diverse fraudegevallen halen de laatste maanden het nieuws. Zo schorste Deutsche Bank vijf handelaren voor hun vermeende rol bij het manipuleren van Libor rentetarieven. Verder zouden handelaren van diverse grote banken betrokken zijn bij de Libor fraude, wat op diverse plekken ook leidde tot rechtzaken. In het Verenigd Koninkrijk werd vorige week investment banker Tom Hayes strafrechtelijk aangeklaagd voor vermeende Liborfraude. Een ding is duidelijk, de gevallen stapelen zich op. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit inmiddels zelfs voor tuchtrecht voor alle bankiers per 2015