Deloitte schrijft mee aan boek over regels Basel III

14 december 2012 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

NIBE-SVV heeft samen met onder andere drie medewerkers van Deloitte Risk Services een boek gepubliceerd onder de titel 'Basel III. Nieuwe toezichtregels voor de bankensector'. Dit boek behandelt een aantal hervormingen die centraal staan in Basel III en die een belangrijke invloed zullen hebben op de Nederlandse banken. Het is geschreven voor de brede doelgroep van actoren in de financiële sector, onder andere medewerkers en trainees van banken, consultants, juristen en accountants. De doelgroep voor dit boek beschikt over enige kennis van bancair risicomanagement maar ontbeert de kennis over Basel III.

Door middel van onder meer het toezichtraamwerk Basel III probeert de financiële sector zich stap voor stap te hervinden na de financiële crisis van de afgelopen jaren. In de periode tot aan 2019 zullen banken onder meer geleidelijk hun vermogenspositie en hun liquiditeitspositie moeten verbeteren.

De auteurs, waarvan drie medewerkers van Deloitte Risk Services, te weten Koen Dessens, Eelco Schnezler en Sjoerd Kampen, hadden als doel om een vooral toegankelijk werk te schrijven over de complexiteit van goed balansbeheer bij banken. Het ging hen daarbij niet alleen om de liquiditeitsratio's of de leverage van banken, maar ook om de nieuwe eisen die gesteld worden aan data en rapportage en de implementatie in de Europese wetgeving (CRD IV). Dit boek brengt Basel III niet als status quo, maar presenteert deze derde versie van het Basel raamwerk als tussenstation in een trend van vernieuwing, gebaseerd op voortschrijdend inzicht.