KPMG: Euronext kan grotere rol spelen op kapitaalmarkt

24 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Doordat banken sinds de uitbraak van de crisis veel terughoudender zijn in het verstrekken van kapitaal kampen steeds meer bedrijven met een financieringstekort. Ondernemers zien zich als gevolg hiervan steeds vaker genoodzaakt om te kiezen voor alternatieve financieringsvormen, zoals private equity of crowdfunding platformen. Volgens een nieuw onderzoek van KPMG laat de Amsterdamse beurs hierin grote kansen liggen. “De Amsterdamse beurs moet een veel grotere rol spelen in de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven” luidt de conclusie van het accountants- en adviesbureau.

In opdracht van ‘Stichting Capital Amsterdam’ analyseerde het adviesbureau de rol en potentie van de Amsterdamse beurs. Het onderzoek is gebaseerd op meer dan 50 interviews met stakeholders actief in het ecosysteem van de beurs, waaronder adviseurs werkzaam bij ABN Amro, Kasbank, Kempen & Co, ING, RBS en SNS Securities.

Kapitaalmarkt
Momenteel is circa 80% van de ondernemingsfinanciering afkomstig van banken. In toenemende mate kijken ondernemers naar alternatieve financieringsvormen, een trend die zich de komende jaren zal doorzetten. “Ondernemers kunnen immers niet meer bij de bank terecht voor de financiering van hun toekomstige groei” zegt Age Lindenbergh, partner bij KPMG. Volgens de adviseur kan de Amsterdamse beurs het ontstane gat op de kapitaalmarkt in potentie utstekend vervullen.

KPMG - Euronext

Daaraan zitten wel een aantal randvoorwaarden. Het belangrijkste advies richt zich op het stimuleren van ondernemerschap. “Om haar rol naar behoren te kunnen uitvoeren, is het echter van groot belang dat de beurs de ruimte krijgt om ‘ondernemender’ te worden” zegt Lindenbergh. “Dat betekent dat de beurs zich meer moet kunnen inspannen om ondernemingen en investeerders met elkaar in contact te brengen, dat zij bedrijven moet kunnen bezoeken om hen voor de beurs te interesseren en actiever moet kunnen samenwerken met andere markpartijen om aantrekkelijke beleggingsproducten te ontwikkelen”.

Ook moet de beurs zorgdragen voor een best-in-class “financiële infrastructuur” (handelsplatform, corporate governance, ecosysteem), kijken naar manieren om de liquiditeit te verhogen en meer innoveren bijvoorbeeld door middel van samenwerkingsverbanden met private partijen.

Zie het rapport: ‘Belang van de Amsterdamse Beurs voor de Economie’ voor meer informatie.

Beurs moet zelf regie pakken
De benodigde transitie zou volgens Lindenbergh vormgegeven moeten worden door Euronext Amsterdam, in samenwerking met de overheid. “Marktpartijen verwachten van Euronext Amsterdam dat zij de rol van voortrekker naar zich toe trekt en een heldere en eenduidige strategie formuleert die breed door de politiek en toezichthouders wordt gedragen”.