Bladeren

Rekening courant

Een rekening courant is een bankrekening waarop men rood kan staan. Dat betekent dat men zonder het aangaan van een kredietovereenkomst tot een afgesproken limiet geld kan opnemen.

De rekening courant een commodity geworden voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Wie heeft het niet? De rekening courant is voor klanten echter wel relatief duur. Renteopbrengsten bij een overschot zijn relatief laag en rentekosten bij een tekort zijn relatief hoog. Organisaties lossen dit binnen hun cashmanagement op door te streven naar een nulpositie op de rekening courant. Particulieren zetten hun rekening courant juist vaak in als een doorlopend krediet. Dit is een dure vorm van financiering.

Een rekening courant geeft klanten natuurlijk wel flexibiliteit in hun bestedingsruimte. Over de maand heen zijn bij klanten de inkomsten en uitgaven vaak niet evenredig verdeeld. Er zijn momenten van tekort (bv. week voor dat salaris wordt gestort). Er zijn momenten van overschot (bv. dag na dat salaris wordt gestort). Het limiet op de rekening courant geeft klanten de mogelijkheid tijdelijke tekorten op te vangen. In veel gevallen verplicht de bank de klant minimaal eenmaal per maand positief te staan op de rekening courant rekening. In de praktijk zie je dat klanten hun roodstand structureel gebruiken en de maximale roodstand eigenlijk in de praktijk van de klant de nieuwe 0-stand is geworden. Dit neemt de flexibiliteit weg en betekent constante rentekosten voor de klant. Het is en blijft immers een krediet.

De rekening courant wordt middels internetbankieren en mobiel bankieren voor particuliere klanten steeds meer een efficiënt dagelijks gebruiksmiddel. Steeds meer banken zorgen dat de rekening courant rekening via de mobiele telefoon direct (anytime, anywhere) beschikbaar is voor het inzien, maar ook uitvoeren van transacties / betalingen.

De rekening courant rekening heeft ongemerkt een belangrijke rol voor klanten. Bij online betalingen (bv. via iDeal) speelt de rekening courant een rol: veel van de betaalrekeningen die hiervoor worden gebruikt zijn rekening courant rekeningen. Bij het gebruik van creditcards wordt vaak een rekening courant rekening als incasso rekening gebruikt. En ook bij het pinnen van geld wordt er gebruik gemaakt van de ruimte op de rekening courant.

Het openen van een rekening courant rekening is relatief simpel, al dient de klant hierbij natuurlijk wel goed geïdentificeerd te worden. Hiermee borgt de bank een goed klantenbeleid: weten wie de klant is waarmee je zaken doet en toetsen of deze voldoet aan de acceptatienormen van de bank en toezichthouders. Het openen van een rekening courant gebeurt vaak fysiek op een bankkantoor, al komen er wel steeds meer mogelijkheden en initiatieven om dit veilig op afstand of thuis te kunnen doen.