Bladeren

Overmaken

Overmaken is het overboeken van geld van de ene rekening naar de andere. Dit wordt voornamelijk gedaan via internetbankieren, maar kan tegenwoordig ook via door banken ontwikkelde apps (voor kleine bedragen).  Banken vervullen een cruciale rol in het moderne betalingsverkeer. Zij hebben allerlei hulpmiddelen ontwikkeld om het betalen te versnellen en te vergemakkelijken.

Een mooie vorm van (directe en veilige) overboeking tussen particulieren en bedrijven is iDEAL, waarmee bij aanschaf van (online) producten direct geld kan worden overgemaakt van de rekening van de particulier naar de verstrekker van het product.

De functionaliteit van overmaken is ondersteunend in een veelvoud van (financiële) processen. Zo gebruikt de bank dit bijvoorbeeld bij gereserveerde bouwdepots bij hypotheken. Klant geeft aan welke kosten gemaakt worden ten faveure van de verbouwing van het huis, bank boekt geld over op de rekening van de klant. Maar bijvoorbeeld ook de maandelijkse afschrijving van de hypotheeklasten of de gemaakte kosten via een creditcard vinden via deze methodiek plaats. Middels een machtiging maakt de bank geld over van de betaalrekening van de klant naar de bank.

De serviceprovider Equens speelt een belangrijke rol in het betalingsverkeer. De taak van Equens is enerzijds het boekingsklaar maken van de opdrachten en anderzijds het verzorgen van de verrekening van de wederzijdse vorderingen en verplichtingen van banken in de boeken van de Nederlandsche Bank (DNB). Equens verzamelt en ordent de betaalgegevens die zij ontvangen per bank en zendt deze naar de desbetreffende banken. Equens boekt zelf nooit bedragen af of bij op bankrekeningen, maar verzorgt de informatiestromen die nodig zijn voor een goede overzichtelijke afwikkeling tussen de verschillende partijen. Deze verwerking van betaalinformatie ten behoeve van de verschillende banken wordt ook wel de clearing genoemd. Daarnaast zorgt Equens ervoor dat de vorderingen en schulden tussen banken voortkomend uit de betaalopdrachten worden verrekend bij DNB, waar alle banken in Nederland een rekening aanhouden. Dit wordt met een mooi woord settlement genoemd.

In de Europese Verordening voor grensoverschrijdende betalingen is gebruikmaking van IBAN (International Bank Account Number) en BIC Bank Identificatie Code verplicht gesteld. Dat betekent alle banken in Europa haar klanten vragen om in overschrijvingsopdrachten naar het buitenland altijd het IBAN van de begunstigde te vermelden evenals de BIC van de bank waar de rekening van de begunstigde loopt. Wanneer de IBAN en de BIC staan vermeld, kunnen de banken betalingsopdrachten op de meest efficiënte wijze en zonder tijdverlies behandelen. Met de ingebouwde uniforme checkmodule kan namelijk eenvoudig worden gecontroleerd of het rekeningnummer van de begunstigde, ongeacht welk land, correct is. Dit is een belangrijke voorwaarde voor volledig geautomatiseerde verwerking van grensoverschrijdende overboekingen. IBAN en BIC hebben overigens geen functie in het binnenlands betalingsverkeer.

In het eurogebied betalen we elkaar met euro's, zowel contant als giraal via de betaalrekening. Contant kunnen we overal met dezelfde op Europese leest geschoeide munten en bankbiljetten terecht. Giraal hadden we echter nog vooral op nationale leest geschoeide betaalmiddelen die alleen in eigen land te gebruiken zijn. Om dit meer te standaardiseren wordt gebruikt gemaakt van het rekeningnummer IBAN zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen. En er zijn nu ook girale betaalmiddelen die in het hele eurogebied te gebruiken zijn, omdat ze op dezelfde, Europese, standaarden geschoeid zijn. De inwoners en bedrijven van de eurolanden ervaren geen verschillen meer tussen betalen in eigen land en in en naar de andere eurolanden. De  Europese betaalmarkt wordt hierin ondersteund door de Single Euro Payments Area, kortweg SEPA.