ASN Bank helpt Texel om energieneutraal te worden

21 september 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ASN Bank onderscheidt zich door een focus op verantwoord en duurzaam bankieren en steunt daarom projecten die zich richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen. ASN Bank richt zich op initiatieven die een bijdrage leveren aan een viertal thema's: duurzame energie, eerlijke handel, tegen kinderarbeid en tegen wapenindustrie.

Voor het thema duurzame energie steunt ASN Bank Urgenda en Texel met hun ambitie om in 2020 energieneutraal te worden. Urgenda startte vijf jaar geleden samen met Texelaars zijn eerste project op het eiland. De ASN Bank sluit zich daarbij aan en stelt financiële middelen en kennis beschikbaar om de duurzame doelstellingen te realiseren.

Urgenda heeft bij de start van zijn werkzaamheden op Texel met vijftien koplopers van het eiland een toekomstplan gemaakt: “Texel geeft Energie”. Hierin speelt het verduurzamen van de energievoorziening een belangrijke rol. Er is inmiddels een hecht netwerk ontstaan van mensen op Texel die aan de slag willen met de ideeën die zijn voortgekomen uit de vele bijeenkomsten. De steun van de ASN Bank zorgt ervoor dat meer initiatieven sneller van start kunnen gaan.

Concrete resultaten

Door de samenwerking kan Urgenda een coördinator aanstellen die zich fulltime richt op het boeken van concrete resultaten. Deze coördinator werkt samen met de koplopers, de lokale overheid en andere relevante partijen op Texel die nodig zijn om haalbare ideeën uit te werken en waar te maken. Dit heeft geleid tot uitwerking van plannen voor zonne-energie en biomassa-projecten. Ook wordt gewerkt aan een strategisch team dat aandacht besteedt aan de ontwikkeling van kennis, netwerken en nieuwe ideeën.

Duurzame partners

De ASN Bank ondersteunt de doelstellingen van Texel en Urgenda omdat duurzame energie een van de centrale thema’s is waarop zij zich richt. De bank deed in 2010 onderzoek naar wat haar klanten verwachten van de bank van de toekomst. Daaruit bleek dat zij vier thema’s het belangrijkste vinden als bestemming voor hun (spaar)geld: duurzame energie, eerlijke handel, tegen kinderarbeid en tegen wapenindustrie. De samenwerking met Urgenda is gekoppeld aan het thema duurzame energie.

Samenwerking

De ASN Bank heeft voor elk thema partnerschappen gesloten met twee maatschappelijke organisaties en steunt van elke organisatie een project. Ook krijgen de thema’s nadrukkelijk aandacht in het duurzaamheidsonderzoek van de bank voor onder meer de beleggingsfondsen. Klanten van de bank kunnen hun voorkeur voor een of meer thema’s aangeven als zij een spaarrekening afsluiten of een creditcard aanvragen. Dankzij de steun van de ASN Bank aan de thema’s kregen de betrokken projecten in 2011 elk €182.000 tot €190.000 (in totaal €1,3 miljoen).