ABN AMRO: Industriele sector moet gaan voor innovatie

30 mei 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

De onzekere economische omstandigheden blijven ook in 2013 nog een grote rol spelen in de industriële sector. Kansen liggen voornamelijk buiten Europa, in markten waar nog wel groei is. Hierdoor moeten Nederlandse bedrijven zich meer focussen op lage kosten en een hogere productiviteit. Maar het is nog belangrijker dat de sector niet verkrampt door de vergaande krimp. Openstaan voor innovaties zoals 3D-printing brengt nieuwe kansen. Dit stelt ABN AMRO in haar visie op industriële sector.

Focus op groeigebieden rendeert

De economische crisis en dalende prijzen  zetten de omzetten in de Nederlandse industrie in 2012 onder druk. In 2013 komt hierin weinig verbetering. ABN AMRO verwacht pas in 2014 dat de economie in de eurozone zich licht herstelt. In regio’s buiten de Europese Unie, met name in de Verenigde Staten en opkomende economieën, is sprake van sterke economische groei. Voor bedrijven die zich op deze markten richten, zijn de vooruitzichten veel gunstiger dan voor spelers die zich op de binnenlandse markt en de eurozone richten.

Focus op kosten en productiviteit key voor concurrentiepositie

Bedrijven in de industriële sector hebben niet alleen te maken met een zwakkere economie, maar ook met toenemende concurrentie. Hierdoor is het essentieel dat de kosten omlaag gaan en de productiviteit omhoog. Dit is mogelijk door bedrijfsprocessen te automatiseren en in de productie robotisering toe te passen. In de technische groothandel kunnen de voorraadniveaus aanzienlijk worden gedrukt door het slim in- en uitfaseren van producten. En producenten van metaalproducten kunnen kosten besparen door standaardbewerkingen uit te besteden aan goedkoper opererende specialisten, al dan niet in lagelonenlanden. Ook de verpakkingsmiddelenindustrie merkt een duidelijke focus op kosten ten tijden van crisis. Hoewel klanten duurzaamheid willen en dus waakzamer zijn op het gebruik van kunststof, is het marktaandeel bioplastic, door de hogere kostprijs, nog maar 1,5% van de mondiale kunststofproductie, aldus ABN AMRO.

ABN AMRO - Industrie moet innoveren

Innovatie is de overlevingsstrategie

Om zich staande te houden in het internationale speelveld is kostenreductie echter niet voldoende. Innovatie is dé voorwaarde om te overleven. Kostenreductie en productiviteitsverhoging volgen daarna ook. Het gaat echter niet alleen om productinnovatie. Maar juist ook om het omarmen van nieuwe initiatieven op het gebied van technologie, zoals 3D-printing, ander materiaalgebruik (lichter en kleiner) en toepassingen en nieuwere vormen van klantbenadering. De markt voor 3D-geprinte producten maakt een snelle groei door en groeit jaarlijks naar schatting met zo’n 30 procent. Dit betekent dat deze markt in 2015 een waarde van ruim 3,7 miljard dollar vertegenwoordigt, aldus de bank.

3D-printing zorgt voor nieuwe mogelijkheden

"3D-printing is geen wondermiddel, het biedt innovatieve bedrijven wél de mogelijkheid om zich te onderscheiden", vertelt David Kemps, Sector Banker Industrie van ABN AMRO. "De eindklant krijgt een steeds grotere invloed op producten. 3D-printing maakt maatwerk mogelijk. Daarnaast bespaart het veel afval en dus onkosten en worden voorraden overbodig doordat vraag en productie direct op elkaar kunnen aansluiten. Het beïnvloedt het maakproces en de hele manier van denken. Het is dus belangrijk dat de Nederlandse industrie het oude industriële denken los laat, niet verkrampt door de huidige economische stand van zaken en als echte ondernemers nieuwe kansen aan gaat pakken die 3D-printing mogelijk maakt."