FNV: Werkgelegenheid in de bankensector halveert

28 mei 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De FNV verwacht dat het aantal banen in de bankensector zal halveren ten opzichte van de top voorafgaand aan de kredietcrisis. "We zijn nu 20% tot 30% van de werkgelegenheid kwijt en ik verwacht dat in totaal de helft van de banen bij banken verdwijnt”, verklaart Carla Kiburg van FNV Finance tegenover het FD.

Ontslagen in de Financiele Sector

Banken en dienstverleners zien werkgelegenheid teruglopen

Het FD heeft onderzoek gedaan naar de jaarverslagen van twaalf bedrijven (naast banken ook advocaten en accountantskantoren) die actief zijn in de bankensector en concludeert, afgaand op deze cijfers, dat de werkgelegenheid binnen de sector als geheel de afgelopen vijf jaar met 18,5% is afgenomen.

Banken hebben het meest gesneden in het aantal banen. ABN AMRO schrapte in Nederland bijna 7000 banen, 26% van het totaal aantal banen. Bij ING verdween 16% van de werkgelegenheid, meldt het FD. Rabobank schat in dat in 2016 waarschijnlijk nog 20.000 van de 28.000 banen bij de bank over zijn. Dat is een daling van de werkgelegenheid met 28,5%.

Digitale dienstverlening en automatisering zet bijl in werkgelegenheid

Naast de crisis en de versobering van banken ligt voornamelijk de groeiende digitale dienstverlening en steeds verdere automatisering binnen de bankensector als oorzaak onder de sterke daling van de werkgelegenheid, die eigenlijk sinds 2001 al ingezet is in Nederland en sinds 2008 aanzienlijk versnelt.

Als gevolg van de groeiende digitale dienstverlening zal het aantal bankkantoren fors dalen. Bestuursvoorzitter Piet Moerland verwacht dat 37,5% van zijn 800 huidige bankkantoren er in 2016 niet meer zullen zijn. Daarnaast zet de verdere automatisering de werkgelegenheid van MBO-ers in de bankensector onder druk. Zo beaamde ook onlangs ABN AMRO Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm bij Pauw & Witteman.

IT-ers nog wel populair

Tegen de markt in lijkt de werkgelegenheid voor IT-ers binnen de bankensector wel toe te nemen.