ABN AMRO: Te groot aanbod zakelijke dienstverleners

23 mei 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Zakelijke dienstverleners staan onder druk en dienen hun business model, bedieningsconcept en product- en dienstenpallet aan te passen om in de huidige en toekomstige markt succesvol te zijn, zo stelt ABN AMRO in haar visie op de zakelijke dienstverlening in Nederland.

Te groot aanbod aan zakelijke dienstverleners

De marges staan in bijna de gehele zakelijke dienstverlening onder druk. Dit komt doordat het aantal bedrijven sneller groeit dan de omzet en daarmee de concurrentie sterk toeneemt. In de advocatuur zijn het aantal kantoren sinds 2003 explosief gestegen met 77%, met name door de groei van het aantal eenmanskantoren. Ook de adviesbranche is een kweekvijver voor startende ondernemers; sinds 2007 groeide het aantal bedrijven met 68%.

ABN AMRO advocatenkantoren omhoog

ABN AMRO adviesbureaus omhoog

Onderscheiden en efficiëntie key in business modellen en bedieningsconcepten

Het business model van zakelijke dienstverleners moet worden aangepast om te overleven en op den duur weer te groeien. Bedrijven moeten investeren in innovatie en nieuwe business modellen met als doel zich meer te kunnen onderscheiden van concurrenten en efficiënter te gaan werken. De winnaars zijn bedrijven die nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen waarbij winstmaximalisatie niet langer het belangrijkste uitgangspunt is, concludeert de ABN AMRO.

"We zitten in een overgangsperiode waarin het 'nieuwe' de enige constante is. In plaats van te wachten op betere tijden moeten zakelijke dienstverleners hun organisatie lean en mean maken op basis van een onderscheidende waardepropositie" zegt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke dienstverlening van ABN AMRO. "Ook in periodes van hoogconjunctuur is het belangrijk reserves voor mindere tijden te kweken en niet alle winst in groei te investeren. Dit betekent dat bedrijven met afstand naar zichzelf moeten kijken en de vraag stellen waaraan zij hun bestaansrecht ontlenen. Misschien is het antwoord dat deze bedrijven het anders moeten doen dan zij altijd gedaan hebben en zichzelf opnieuw moeten uitvinden om te overleven."

Aansluiten producten- en dienstenpallet op wensen van en meerwaarde voor de klant

De lagere omzetgroei zorgt voor minder financiële weerbaarheid. Daarbij accepteren klanten geen tariefverhogingen als de toegevoegde waarde onduidelijk is. Er wordt daarmee een groter beroep gedaan op het innovatieve vermogen van de dienstverleners. Beveiliging- en schoonmaakbedrijven - waarvan de dienstverlening steeds meer als commodity worden beschouwd – kunnen toegevoegde waarde bieden door de inzet van innovatieve technologische oplossingen. En met geïntegreerde totaalconcepten - waarin beveiliging, schoonmaken en/of catering worden gebundeld - kunnen zij zich onderscheiden, aldus de bank.

De huidige marktsituatie vergroot de noodzaak om onderscheidend te zijn. Dat is voor dienstverleners mogelijk door specialisatie en door samenwerking met andere (soms branchevreemde) partijen. In de advocatuur krijgen allround spelers meer concurrentie van gespecialiseerde kleine kantoren. Sommige branches, zoals notarissen en accountantskantoren, zoeken steeds vaker hun heil in advisering om hun aanbod te verbreden en te differentiëren, om zodoende meerwaarde voor klanten te creëren. En uitzendbureaus moeten hun propositie duidelijker communiceren. Anders dreigen zij marktaandeel te verliezen aan payrollers. "Bedrijven moeten nog meer gaan denken vanuit de klant en het aanbod laten aansluiten bij de wensen van de klant" aldus Mesters.