Rabobank: Optimisme en focus op groei in VS en Europa

14 mei 2013 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel

Rabobank is gematigd positief over het herstel van de financiële markten in de VS en Europa. De bank kijkt positief naar de acties van de FED en ECB en ziet een groeiende focus op investeringen in plaats van bezuinigingen als een welkome beweging.

FED zet beleid voort aan de hand van marktontwikkelingen

De FED schetst nog altijd een beeld van een gematigde groei met wat neerwaartse risico’s voor de economie in de VS, vooral als gevolg van de bezuinigingen. Ook ziet de FED nog geen inflatierisico’s opdoemen en wordt er nog altijd gesproken over een verwachte inflatie net onder de inflatiedoelstelling. Het feit dat de FED spreekt over de mogelijkheid de huidige kwantitatieve versoepeling zowel naar boven als beneden te kunnen bijstellen, afhankelijk van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de inflatie, stemt de Rabobank positief. De bereidheid van de FED de aankopen verder op te schroeven, geeft, volgens de Rabobank, aan dat de FED voorlopig niet gaat stoppen met de huidige kwantitatieve versoepeling. “We verwachten nog altijd dat pas in 2014 de kwantitatieve versoepeling wordt afgebouwd. Waarna na geruime tijd de kwantitatieve versoepeling wordt gestopt en pas daarna teruggedraaid. We zijn dan inmiddels wel een aantal jaar verder”, aldus de Rabobank.

Rabobank - optimisme en focus op groei

Banenrapport april stemt Rabobank positief

Rabobank kijkt ook positief naar het banenrapport over de maand april. In de maand april zijn 165.000 banen gecreëerd, tegen een verwachting van 140.000. Ook werd het aantal van 88.000 in maart naar 138.000 bijgesteld en in februari naar 332.000 in plaats van 268.000. “Dat het aantal boven de marktverwachting uitkwam en dat het aantal banen in de voorgaande maanden naar boven werd bijgesteld, draagt bij aan het herstel van het consumenten- en producentenvertrouwen. Als we in de tweede helft van het jaar gemiddeld 175.000 erbij krijgen en in 2014 en 2015 200.000 banen, dan zitten we ergens in het derde kwartaal van 2015 op een werkloosheidscijfer van 6,5%. Dat komt overeen met het gestelde doel van de FED”, aldus de bank.

Economie VS nog zwak, maar gematigd optimistisch

De economie in de VS maakt in het tweede kwartaal een iets zwakker dan verwachte ontwikkeling door. Met name door de bezuinigingen. Desondanks houdt de consument zich goed: die profiteert nog altijd van inkomensgroei, lagere brandstofprijzen, een lage rente, stijgende huizenprijzen en obligatie-en aandelenkoersen. Dit vertaalt zich in solide detailhandelsverkopen en een positieve kredietgroei. Samen met het beleid van de FED en een mogelijke toename van de bedrijfsinvesteringen vormen deze zaken aanjagers voor een betere tweede helft van het jaar, aldus de Rabobank.

ECB komt met instrumenten voor herstel

Ook de toespraak van Draghi van afgelopen week deed het optimisme op de markten toenemen. Hoewel de renteverlaging met 25 basispunten volledig door de markt werd ingeprijsd, wist Draghi met zijn toespraak toch de markten te verrassen, aldus de Rabobank. De bank is positief over de opening die is geboden rondom een negatieve depositorente. Hiermee zouden banken gestimuleerd worden om geld aan andere banken uit te lenen, maar ook aan het bedrijfsleven. Ook een verdere verlaging van de beleidsrente onder de 50 basispunten sluit de ECB niet uit. Een ander interessant onderwerp, volgens de Rabobank, is het idee om de kredietverlening voor het MKB in met name Zuid-Europa te stimuleren. Hiervoor is de ECB bereid, met de betrokkenheid van de Europese Investerings Bank (EIB), gebundelde MKB-leningen als onderpand te accepteren. Het probleem is nu dat er niet echt een markt op Europees niveau voor bestaat, maar met de bereidheid van de ECB deze leningen te accepteren en een mogelijke garantie van de EIB, zou zo’n initiatief sneller van de grond komen, aldus de bank. “In de komende periode zullen we hier waarschijnlijk meer over horen, en het zal als het voet aan de grond krijgt, Zuid-Europa kunnen helpen. We zien namelijk dat de Europese kredietgroei negatief is, maar dat is voor een groot deel te wijten aan de forse kredietkrimp in Spanje.”

Focus op investeringen in plaats van bezuinigingen

In Europa gaat het nog altijd niet goed, maar de Rabobank ziet steeds meer signalen dat de ECB meer instrumenten gaat inzetten om een grotere rol te spelen bij het herstel. In de ogen van de bank moet dit ook wel, anders loopt het verschil met andere centrale banken alsmaar op, met een te sterke euro als gevolg. Verder is het volgens de Rabobank belangrijk dat er de laatste tijd door verschillende Europese politici meer gesproken wordt over minder bezuinigingen en meer stimulering van groei. Dit wordt nog eens benadrukt door het IMF en het feit dat de wetenschappelijke onderbouwing voor strenge bezuinigingen wat is afgezwakt sinds enkele stellingen uit het leidende onderzoek van Rogoff en Reinhart zijn ontkracht door andere wetenschappers. Dat nu verschillende landen meer tijd krijgen om aan de begrotingsdoelstelling van 3% te voldoen, past in dit straatje. De Rabobank verwacht dat de jaar-op-jaar effecten van de bezuinigingen zullen afnemen in de tweede helft van het jaar. “Met minder stress op de financiële markten en de stabilisatie van de economische nieuwsstroom uit Europa zal ook het consumenten- en producentenvertrouwen kunnen verbeteren, waardoor in de tweede helft van het jaar de krimp kan omslaan in een lichte groei”, aldus de bank.