ABN AMRO: Bedrijven profiteren van lage energieprijs

13 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO verwacht de komende jaren verdere daling van de olieprijs. Indien deze prijsdaling wordt doorberekend aan de consument kunnen de lager energieprijzen goed zijn voor het economisch herstel, aldus de bank.

De lagere olie- en gasprijzen zijn goed nieuws voor het Nederlandse bedrijfsleven. De directe kosten van brandstof en elektriciteit zullen de bedrijfslasten doen dalen. Zo zou bijvoorbeeld de transportsector kunnen profiteren van lagere dieselprijzen. Ook zal er een aanzienlijk indirect prijseffect zijn omdat in de chemische industrie olie veel als grondstof wordt gebruikt. Op de langere termijn zijn lagere energieprijzen ook gunstig. Met lagere olie- en gasprijzen daalt de inflatiedruk. Dit heeft een positief effect op de (wereld)economie.

ABN AMRO - Dalende olieprijzen

Tweede kwartaal traditioneel zwak

De daling van de olieprijs, die half februari startte, heeft zich de afgelopen weken doorgezet. Dit resulteerde in een prijs voor Brent olie van zelfs onder de 100 dollar per vat. Het is 10 maanden geleden dat Brent dit prijsniveau kende. In het tweede kwartaal daalt altijd de vraag naar energie. De energievraag voor verwarming neemt dan sterk af en in combinatie met het onderhoud aan raffinaderijen leidt dit tot een daling van de vraag naar olie. ABN AMRO verwacht dat de prijs van Brent olie daalt richting gemiddeld 90 dollar per vat in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal zal de prijs stabiliseren om weer te herstellen tegen het einde van het jaar naar rond de 100 dollar per vat.

Structurele daling olieprijs zet door in 2014 en 2015

Vanuit een economisch perspectief blijft de vraag naar olie zwak. De ontwikkeling van de olieprijs wordt bepaald door positief nieuws over economisch herstel tegenover teleurstelling van tegenvallende cijfers, hogere niet-OPEC productie versus lagere OPEC productie en geopolitieke spanningen. Als gevolg hiervan blijft de Brent olieprijs, evenals in 2012, bewegen binnen de bandbreedte van 90 tot 120 dollar per vat. Met een beperkte vraag naar olie - waarbij de zwakke vraag vanuit Europa wordt gecompenseerd door sterkere vraag vanuit Azië - en groeiende voorraden lijkt de langetermijnvisie te worden overheerst door mogelijk lagere gemiddelde olieprijzen tussen de 90 en 100 dollar per vat in 2014 en 2015, aldus ABN AMRO.