DNB ziet verbeterpunten transactiemonitoring banken

05 september 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) toont aan dat er nodige verbeterpunten zijn in het transactiemonitoringsproces bij banken. Deze monitoring is bedoeld om witwaspraktijken en terrorismefinanciering te detecteren door het signaleren van ongebruikelijke transacties en transactiepatronen. DNB noemt, met het oog op recente terroristische aanslagen, het gebrek aan effectieve monitoring zorgelijk.

Eind maart is De Nederlandsche Bank (DNB) gestart met een onderzoek naar de transactiemonitoring bij banken. In dit themaonderzoek kijkt de financiële toezichthouders naar de effectiviteit van de monitoring die banken uitvoeren om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen. Bij een effectief functionerend proces is een financiële instelling in staat om tijdig ongebruikelijke transactiepatronen en transacties te signaleren, die mogelijk kunnen duiden op de financiering van terroristische organisaties of witwaspraktijken.

Hoewel het onderzoek naar verwachting voor het eind van 2016 wordt afgerond, heeft DNB bekendgemaakt dat de tussenstand van het onderzoek op de nodige verbeteringen in het transactiemonitoringsproces duidt. De toezichthouder laat weten dit zorgelijk te vinden. DNB: “De recente terroristische aanslagen in Europa onderstrepen het belang van een effectief functionerend transactiemonitoringsproces.”

Een van de verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komt is dat momenteel het risicoprofiel en de risicoclassificatie van een cliënt onvoldoende worden meegenomen in het monitoringsproces. Bovendien wordt volgens DNB de compliancefunctie onvoldoende betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van de afhandeling van alerts.

Banken hebben aangegeven meer informatie en houvast nodig te hebben om hun transactiemonitoring op adequate en effectieve manier in de organisatie te borgen. DNB heeft laten weten eind 2016, wanneer het onderzoek is afgerond, tegemoet te zullen komen aan deze behoefte.