Start-ups sluiten zich aan bij ING's Innovation Studio

16 augustus 2016 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Als onderdeel van de innovatiestrategie van ING opende de bank in 2015 haar eigen ‘Innovation Studio’, een werkplek waar ING-teams en zelfstandige FinTech startups gemixt werken aan innovatieve en disruptieve ideeën. Vier startup-bedrijven sluiten zich binnenkort aan bij de Innovation Studio om te zien of zij hun idee kunnen omzetten naar een levensvatbaar commercieel bedrijf. 

Innovation Studio
De ING Innovation Studio is een open platform waar ING-teams en zelfstandige FinTech startups gemixt werken aan innovatieve en disruptieve ideeën. Diverse mentoren en experts ondersteunen de teams met experiment design, lean startup, investment, legal, growth-hacking en meer. Het doel: een succesvolle innovatie naar de markt brengen. Ieder half jaar wisselt de studio van bewoners.

Vier nieuwe startup-bedrijven
Vier startup-bedrijven sluiten zich binnenkort aan bij de Innovation Studio van ING om te zien of zij het waar kunnen maken: de start van een levensvatbaar commercieel bedrijf. 

Axyon AI, Gekko, Startup Insight en Surance nemen deel aan het accelerator-programma van de bank, de derde sinds daar in juli 2015 mee werd begonnen. De start-ups zijn geselecteerd uit een veld van 98 kandidaten.

Accelerator-programma

Om tot het accelerator-programma te worden toegelaten, moeten start-ups laten zien dat er een markt is voor hun product of dienst. "Natuurlijk moeten de ideeën innovatief zijn, maar een goed idee kan alleen een succes worden als er ook daadwerkelijk behoefte aan is. Om te bepalen of de markt er rijp voor is, werken we nauw samen met de bedrijfsonderdelen van ING", aldus Adam Ayers, medeoprichter van de ING Innovation Studio.

De vier geselecteerde start-ups worden elk gesponsord door een ING-bedrijfsonderdeel. Dat helpt hen bijvoorbeeld toegang te krijgen tot het klantenbestand van ING om hun product of dienst te testen.

COO en medeoprichter van Axyon Giacomo Barigazzi over de toelating tot het accelerator-programma: "We zijn tot meer accelerator-programma's toegelaten, maar het commitment van ING om te innoveren en de implementatie te realiseren was het grootst. Daar waren we naar op zoek."

Joris Docter, CEO en medeoprichter van Gekko: "Een van de redenen waarom we mee wilden doen aan het accelerator-programma van ING was omdat er zakelijk gezien een goede match was aangezien 40% van onze gebruikers klant zijn bij ING."

Zware selectieprocedure

Start-ups van over de hele wereld hebben zich voor dit programma aangemeld. En allemaal zijn ze beoordeeld door ING en haar externe partners. De tien start-ups die het hoogste scoorden werden uitgenodigd om eind juli hun bedrijf te pitchen bij de Innovation Studio.

De vier externe start-ups die uiteindelijk zijn geselecteerd zullen toetreden tot het accelerator-programma, samen met twee interne start-ups die zijn geselecteerd uit de interne Innovation Bootcamp van ING.

Maak kennis met de start-ups!

Begin september zullen de vier externe start-ups beginnen aan hun halfjaar bij de Innovation Studio van ING. Maar wie zijn ze, wat drijft hen en waarom willen ze met ING samenwerken?

Axyon AI
Axyon Al ging van start in 2016 als spin-off van DM Digital. Zij onderzochten hoe kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in verschillende bedrijfssectoren kan worden toegepast. Ze ontdekten dat het gebruik van AI-technologie en neurale netwerken accuratere voorspellingen opleverden dan traditionele statistieken, aangezien neurale netwerken meer data kunnen absorberen en een betere correlatie kunnen maken tussen data. Axyon AI levert voorspellende modellen die kunnen worden geïntegreerd in de software van bedrijven uit verschillende bedrijfstakken.

COO en medeoprichter Giacomo Barigazzi: "We hebben veel onderzoek gedaan, verschillende prototypen ontwikkeld en nu hebben we een echte businesscase nodig om te zien hoe het in de praktijk werkt en waar nog verbeteringen nodig zijn. We denken dat ING de perfecte partner is om mee samen te werken aan de eerste businesscase van ons product, aangezien we merken dat zij echt betrokken zijn bij innovatie en implementatie."

Gekko
De oprichters van Gekko hoorden een bericht op de radio dat ondernemers foto's van hun bonnetjes konden opsturen voor hun belastingaangifte. Als eerste op de markt bedachten ze een manier om deze bonnetjes te digitaliseren. Nu, bijna drie jaar later, hebben ze een administratief platform ontwikkeld voor kleine bedrijven, zonder kosten voor de ondernemer. De accountant van de ondernemer of leveranciers kunnen ook toegang krijgen tot het platform, maar zij moeten betalen voor het gebruik.

Joris Docter, CEO en medeoprichter van Gekko: "Voor een ondernemer is het niet logisch om alle financiële en administratieve zaken in één tool te hebben, om vervolgens via een andere tool geld te moeten overmaken. Daarom willen we online bankieren integreren in Gekko. Aangezien 40% van onze gebruikers klant zijn bij ING, verwachten we dat we als onderdeel van het accelerator-programma van ING deze oplossing met succes zullen kunnen ontwikkelen."

Startup insight
Vanwege hun passie om ondernemers te helpen hebben de medeoprichters van Startup Insight alle drie als vrijwillige coaches meegewerkt aan de Startup Bootcamp. Nu steken ze al hun energie in hun eigen bedrijf waarmee ze een platform willen ontwikkelen dat ondernemers inzicht biedt in financiële en juridische zaken, variërend van notarisdiensten tot financiële prognoses. De grote hoeveelheid data die dit platform genereert, kan van grote waarde zijn voor investeerders en banken bij de beoordeling hoe een start-up het doet en de eventuele investeringsbeslissing.

Joris van der Steuijt, COO en medeoprichter: "Ons platform bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase en is gebaseerd op blockchain-technologie. Wat deze technologie betreft loopt ING in Nederland voorop. In combinatie met hun middelen en netwerk is ING naar ons idee de juiste partners om ons product verder te ontwikkelen tot een levensvatbaar product dat we kunnen testen."

Surance
Pensioenplannen zijn nog steeds gebaseerd op het idee dat mensen 20 jaar of langer bij dezelfde werkgever blijven. Maar de millenniumgeneratie hopt vaak van de ene werkgever naar de ander, soms gedwongen, soms vrijwillig. CEO van Surance Alexander Bouwer, die in een vorig leven modellen opstelde voor pensioenfondsen, kwam daarom tot de conclusie dat die 20 jaar niet meer voldeed aan de werkelijkheid. Hij verliet het bedrijfsleven en begon zijn idee uit te werken. Nu, bijna drie jaar later, is zijn idee uitgegroeid tot wat Surance nu is: een app die mensen kunnen gebruiken om de groei van hun vermogen in de gaten te houden en waarmee ze toegang hebben tot advies dat voorheen alleen door een persoonlijke bankier kon worden verstrekt.

Alexander Brouwer, CEO en oprichter: "Surance biedt een oplossing die meer gericht is op het individu en op het idee dat je leven nooit in een rechte lijn verloopt. Gezien het netwerk van ING is de bank de perfecte partner om ons prototype uit te bouwen en te perfectioneren."