Deutsche Bank volgt alsnog uniform herstelkader derivaten

27 juli 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Deutsche Bank heeft zich alsnog aangesloten bij het uniforme herstelkader van de aangestelde derivatencommissie om MKB-ondernemers te compenseren. Daarmee hebben alle banken die rentederivaatproducten hebben verkocht zich aangesloten bij het herstelkader.

Tussen 2005 en 2009 verkochten Rabobank, ABN AMRO, ING, SNS Bank en Van Lanschot naar schatting zo’n 17.000 rentederivaten aan MKB-ondernemers. Die ondernemers waren echter veelal niet op de hoogte van de mogelijkheid van bijkomende kosten mocht de rente op hun zakelijke kredieten dalen, waarvoor zij de derivaten hadden afgesloten. Toen Deutsche Bank medio 2008 delen van ABN AMRO overkocht, nam de bank daarmee ook de rentederivatenportefeuille van de overgenomen ABN-klanten over.

Na ontevredenheid over herbeoordelingen van de rentederivaten om te bepalen welke ondernemers gecompenseerd zouden moeten worden voor de opgelopen schade, werd in maart dit jaar een nieuwe aanpak geïntroduceerd voor de afhandeling van het dossier. Er werd een onafhankelijke derivatencommissie aangesteld die een uniform herstelkader moest opstellen voor alle zes betrokken banken. Na maanden van overleg, en feedback op een conceptversie kwam de commissie begin juli met de definitieve versie van het herstelkader.

Direct na publicatie van het herstelkader sloten vier van de zes banken zich achter het kader, maar Rabobank (die de meeste derivaten had verkocht) en Deutsche Bank schaarden zich nog niet direct achter het compensatieplan. Een aantal dagen later zei ook Rabobank zijn medewerking aan het herstelkader toe.

Deutsche Bank filiaal

Deutsche Bank
Toen het herstelkader van de derivatencommissie bekend werd gemaakt, was Deutsche Bank al vergevorderd met het doorvoeren van een eigen compensatiekader voor zijn derivatenproducten. De aansluiting bij het uniforme herstelkader bleef daarom langer op zich wachten dan bij de andere vijf banken. Afgelopen donderdag meldden verschillende media dat Pieter Lakeman, directeur bij Swapschade, de bank wilde dagvaarden omdat zij niet mee wilde werken aan het herstelkader dat de andere banken volgden.

Later die dag volgde echter het nieuws dat Deutsche Bank alsnog gaat meewerken aan het herstelkader. De uitvoering van haar eigen compensatieplan wordt naar verwachting deze zomer afgerond, waarna de bank gaat kijken wie van de ondernemers volgens het uniforme herstelkader nog recht heeft op een extra vergoeding. Bovendien zal de bank door de beslissing nog ongeveer 300 extra derivaatcontracten in behandeling moeten nemen, naast de reeds 714 contracten die onder het eigen herstelkader vielen.

De bank schrijft op zijn site het “net als de andere banken in Nederland belangrijk te vinden om dit dossier te sluiten en duidelijkheid te creëren voor haar klanten”. Volgens het uniforme herstelkader worden alle ondernemers met derivaatproducten tot €100.000 vergoed voor te veel betaalde rente, en worden extra opslagen kwijtgescholden.