Advies brancheorganisaties aan de financiële sector

26 mei 2016 Banken.nl 4 min. leestijd

Vijf brancheorganisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken om te komen met suggesties, aandachtspunten en aanbevelingen voor de financiële dienstverlening. Zo hopen zij de benodigde transitie in de financiële sector, als gevolg van digitalisering, demografische ontwikkelingen en internationalisering, in goede banen te leiden.

De financiële sector heeft te maken met een hoog tempo van verandering. Verschillende trends hebben een grote invloed op de financiële dienstverlening, waaronder digitalisering, de opkomst van FinTech, demografische ontwikkelingen, het terugtrekken van de overheid in de zorg, en internationalisering. Deze trends zorgen er gezamenlijk voor dat de sector een transitie zal moeten ondergaan. Om deze transitie in verantwoorde banen te leiden, hebben vijf brancheorganisaties* in de financiële sector samen hun suggesties, aandachtspunten en 10 aanbevelingspunten gebundeld in het document ‘Verantwoord Vernieuwen’.

Verantwoord vernieuwen

 

De financiële sector speelt een belangrijke rol voor zowel de economie als de maatschappij. Door het terugtreden van de overheid, terwijl de vergrijzing toeneemt, wordt deze rol belangrijker volgens de auteurs. Burgers moeten steeds meer zelf zorgen voor onder andere inkomenszekerheid, zorg en hun oude dag. De volgende tien punten moeten ruimte en kaders bieden voor financiële instellingen om relevant te blijven in het veranderende landschap:
 

Versterking van vertrouwen: volgens de auteurs is regelgeving alleen niet genoeg om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. De sector zelf moet ook initiatief tonen.

Dialoog gericht op de toekomst: 
het is volgens de auteurs absoluut noodzakelijk dat alle nieuwe en bestaande marktpartijen, regelgevers en toezichthouders worden betrokken in een toekomstgerichte dialoog om te anticiperen op de uitdagingen waarmee zij te maken krijgen door de snelle veranderingen. Deze dialoog zou onder meer moeten bijdragen aan “het optimaliseren van het klantbelang, een goed ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de financiële sector voor investeerders”.

Kansen voor samenwerking: 
de opkomst van FinTech zet zowel de bedrijfsmodellen van bestaande marktpartijen als de daarvoor opgestelde regelgeving onder druk. Samenwerking met deze nieuwe technologie-gedreven partijen is volgens de auteurs gewenst en voordelig voor alle partijen.

We’re all FinTech now: 
volgens de auteurs is de functie van de financiële sector voor de economie te belangrijk om geheel te worden overgenomen door kleinschalige FinTech-bedrijven. Toch spelen zij een belangrijke rol in de transitie, omdat zij financiële instellingen scherp houden en kunnen helpen bij de verbetering van de gevestigde orde.

Regelgeving: robuuste grondslagen, nieuwe invulling: 
de vijf verenigingen pleiten voor regelgeving gebaseerd op degelijk grondslagen: “Bestaande regelgeving gaat anders beoordeeld worden in de context van nieuwe partijen en nieuwe wensen van consumenten. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de regelgever; regelgeving zal een robuust karakter moeten hebben om ruimte te kunnen laten aan snel veranderende markten.”

Toezicht: ruimte, risicobereidheid en klantenbescherming: 
de toezichthouders krijgen zelf ook te maken met veranderingen en innovatie, en ook zij moeten zich aanpassen. De auteurs pleiten ervoor dat zij financiële instellingen de ruimte bieden om hun innovatiepotentieel optimaal te benutten, met als voorwaarde dat het klantenbelang hierbij voorop staat.

Consument: educatie en risicobesef: 
via onderwijs willen de auteurs ervoor zorgen dat consumenten voldoende financieel bewust zijn, zodat zij geïnformeerd keuzes kunnen maken om hun financiële behoeften in te vullen. Samen met de overheid moeten de instellingen hierbij zelf een actieve rol spelen, vinden de brancheverenigingen.

Dienstverlener: maak je rol transparant: 
“Alle aanbieders van financiële diensten moeten transparant zijn over hun activiteiten, de garanties die zij bieden en de verantwoordelijkheid die zij nemen”, stellen de auteurs. Dit geldt nu al, maar met de komst van nieuwe spelers en nieuwe combinaties van diensten is het belangrijk dat dit ook zo blijft.

…en normaliseer: 
hoewel toename van aanbod en diversiteit per saldo winst oplevert, moet volgens de auteurs ook niet vergeten worden dat de veranderingen kunnen leiden tot winnaars en verliezers. “Een financiële dienstverlener moet in een ultieme situatie ook failliet kunnen gaan zonder ingrijpende gevolgen voor de samenleving als geheel.”

Big data: solidariteit en privacy: 
tot slot wijzen de brancheverenigingen op het toenemende belang van privacy en solidariteit. Deze twee waarden moeten geborgd blijven, volgens de auteurs, ook in het zogenaamde ‘big data tijdperk’.

* De vijf brancheorganisaties zijn: de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs Adfiz, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas).