Verjaringstermijn voor rentederivaten verlengd

08 april 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Ondernemers die schade hebben opgelopen door de aanschaf van rentederivaten hoeven niet meer bang te zijn dat zij deze schade niet vergoed krijgen als gevolg van verjaring van hun derivatendossier. Dat meldt de onafhankelijke derivatencommissie die belast is met het afwikkelen van het slepende rentederivatendossier. De commissie heeft een overeenstemming bereikt met de betrokken banken om de verjaringstermijnen van de dossiers te verlengen.

Als onderdeel van de nieuwe aanpak van het rentederivatendossier, die de AFM op 1 maart bekendmaakte, werd er een onafhankelijke derivatencommissie in het leven geroepen*. De commissie heeft de taak meegekregen om de afwikkeling van het rentederivatendossier te overzien en tot een goed einde te brengen. Dit dossier omvat de in opspraak geraakte derivaatproducten die veel MKB-ondernemers in de periode 2005-2009 hebben afgenomen om hun bancaire leningen in te dekken tegen rentestijging, maar daarbij niet op de hoogte waren van de risico’s in geval van rentedaling.

Rentederivaten

De dalende rente zorgde voor onvoorziene kosten, waardoor de ondernemers veel schade opliepen en in sommige gevallen zelfs in de financiële problemen raakten. Eind vorig jaar bleek de herbeoordeling van de rentederivatendossiers die banken moesten uitvoeren ontoereikend, waarop de AFM besloot tot het instellen van de onafhankelijke derivatencommissie en het opstellen van een universeel herstelkader voor alle betrokken banken.

Verjaring
In een recent persbericht laat de derivatencommissie weten dat een acuut probleem voor veel MKB-ers voorlopig de wereld uit geholpen is. Door de lange loopduur van het herbeoordelingsproces dreigde een behoorlijk aantal van hun derivatendossiers te verjaren. Mocht dit gebeuren, dan zou de door hen opgelopen schade niet langer vergoed worden. De commissie meldt dat zij, na overleg met de banken en een aantal vertegenwoordigers van MKB-klanten met rentederivaten, een overeenkomst heeft bereikt met ABN AMRO, Rabobank, ING, SNS en Van Lanschot over het verlengen van de verjaringstermijn. Het gaat hierbij specifiek om de dossiers met een verjaringstermijn die zou aflopen in de periode tussen 1 maart en 30 september 2016.

Verder zijn uit het overleg al andere afspraken voortgekomen. De commissie schrijft dat de banken en de vertegenwoordigers hebben toegezegd informatie te verstrekken (of hebben dit reeds gedaan), zich bereid hebben verklaard tot verder overleg, en dat zij onderlinge vertrouwelijkheidsafspraken hebben gemaakt. De komende tijd zal de commissie in gesprek treden met overige vertegenwoordigers van MKB-klanten, evenals het gewenste herstelkader opstellen dat naar verwachting medio 2016 zal worden opgeleverd. Tot slot roepen de commissarissen de banken op om de negatieve marktwaarde van derivaatproducten niet mee te rekenen voor het beoordelen van de financiële situatie van MKB-ondernemers met financiële problemen.

* De commissie bestaat uit voormalig Houthoff Buruma advocaat Rutger Schimmelpenninck, DSB-curator Ben Knüppe en rentederivatenspecialist Theo Kocken, CEO van Cardano Group en Professor of Risk Management aan de Vrije Universiteit.