DNB: Nederlandse banken versterken kapitaalpositie

30 maart 2016 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandse banken zijn weerbaarder geworden tegen financiële schokken. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde jaarverslag van De Nederlandsche Bank (DNB) over 2015. De kapitaalpositie is de afgelopen vijf jaar verbeterd van 12% naar zo’n 17%.

DNB President Klaas Knot opent het 2015-jaarverslag van De Nederlandsche Bank als volgt: “De wereldeconomie liet in 2015 een gemengd beeld zien. In het algemeen zette het herstel minder sterk door dan eerder gedacht. Dit kwam voornamelijk door de tegenvallende groei in de opkomende economieën. De groei in Europa viel echter niet tegen. En binnen Europa zette het herstel van Nederland goed door. De vraag is hoe zich dit in de komende tijd verder ontwikkelt.” Omdat het economisch spannende tijden zijn en de groeivooruitzichten volgens hem met onzekerheden zijn omgeven, is het goed dat de Nederlandse banken steeds beter zijn ingedekt tegen conjuncturele risico’s.

Kapitaalposities Banken

De risicogewogen kapitaalpositie van de Nederlandse banken is namelijk aanzienlijk gestegen. In 2010 stond de kapitaalratio van Nederlandse banken nog onder de 12%, maar eind 2015 is deze ratio gestegen naar zo’n 17%. DNB is van mening dat het nog steeds belangrijk blijft om kapitaaleisen te verbinden aan de onderliggende risico’s van financiële producten, zoals deze zijn vastgelegd in Basel III. In een recent bericht geeft de Nederlandse Vereniging van Banken aan zich bij dit uitgangspunt aan te sluiten.

De DNB toont zich verder positief over de invoering van een Europees Deposito Garantie Stelsel (DGS). Volgens de toezichthouder vormt deze DGS na het Europees toezicht en het Europese resolutiemechanisme de derde pijler om de risico’s op bankfalen en de gevolgen daarvan voor sector en samenleving in te perken.