DNB zoekt nieuwe locatie voor Nederlandse goudvoorraad

26 februari 2016 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat de mogelijkheid onderzoeken om de kluis in haar kantoorgebouw aan het Frederiksplein - waarin onder andere een deel van de Nederlandse goudvoorraad is opgeslagen - op een andere locatie onder te brengen. Nu het uit de jaren ’60 daterende gebouw aan een renovatie toe is, zal ook worden bekeken of de combinatie van de kluis en een moderne kantooromgeving passend is.  

De aanwezigheid van de kluis stelt onder meer hoge eisen aan de beveiliging, voor medewerkers en bezoekers. Ook is regelmatig waardetransport belastend voor de omgeving, en complex in het centrum van een grote stad als Amsterdam. 

Nederlandse goudvoorraad

De Raad van Commissarissen van DNB heeft vorige week ingestemd met het verzoek van de directie van DNB om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheid het waardegebied elders onder te brengen. In de loop van dit jaar zal duidelijk zijn of, en zo ja waarheen het waardegebied zal worden verplaatst. 

In het waardegebied ligt geld en goud opgeslagen dat onder verantwoordelijkheid van DNB valt. De overige taken van DNB blijven gehuisvest op het Frederiksplein. Bij de Nederlandsche Bank werken circa 1.700 mensen. 

De Nederlandsche Bank is sinds 1968 gevestigd op haar huidige locatie aan het Frederiksplein. Het ontwerp is van de hand van architect Marius Duintjer. Andere bekende ontwerpen van hem zijn onder meer de Opstandingskerk en het voormalige ABN-kantoor aan de Vijzelstraat, beide te Amsterdam.