Ondergrens investeerderstoets crowdfunding blijft €500

25 februari 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de motie van de Tweede Kamer om de ondergrens van de crowdfunding investeerderstoets te verhogen naar €1.000 afgewezen. Volgens de AFM is de geldende ondergrens van €500 bepaald in goed overleg met de crowdfunding sector en zou verhoging ertoe leiden dat bij een te groot deel van de investeringen geen toetsing meer zou plaatsvinden.

Op 19 februari heeft de Tweede Kamer een motie gestuurd naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarin de financieel toezichthouder gevraagd werd om de ondergrens voor de crowdfunding investeerderstoets te verhogen van €500 naar €1.000. De investeerderstoets is er net als de passendheidtoets bij beleggingsondernemingen op gericht om te testen of mensen die willen investeren via crowdfunding platformen op de hoogte zijn van de risico’s die aan dit soort investeringen verbonden zijn. De AFM laat echter in een recent persbericht weten af te zien van een verhoging van de ondergrens – het minimale bedrag dat investeerders moeten investeren in crowdfunding voor zij worden gevraagd om de investeerderstoets af te leggen.

AFM - Crowdfunding

Juiste balans
De AFM laat weten de ondergrens vooralsnog niet te willen verhogen omdat de ondergrens van €500 in goed overleg met de sector tot stand is gekomen. De toets moeten mensen die nieuw zijn met crowdfunding beschermen door hen op de hoogte te brengen van de risico’s, en bij een verhoging zou volgens de AFM een substantieel deel van de investeringen buiten deze bescherming vallen. Een belangrijk argument is dat in het overleg met de sector – tijdens een bijeenkomst in januari 2016, waar alle Nederlandse crowdfunding platforms voor waren uitgenodigd – is gezocht naar “de juiste balans tussen enerzijds het beschermen van investeerders en anderzijds het niet onnodig belasten van platforms en investeerders.”

De regels omtrent de crowdfunding investeerderstoets worden per 1 april 2016 van kracht. De AFM heeft laten weten de voorschriften twee maal per jaar te evalueren, voor het eerst in oktober 2016. Bij deze evaluatie zal de toezichthouder tevens de hoogte van de betreffende ondergrens meenemen, en indien nodig ophogen of verlagen.