ABN AMRO heeft goed jaar achter de rug

18 februari 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Over 2015 heeft ABN AMRO een winst geboekt van ruim €1,9 miljard – 24% meer dan in 2014. Dat blijkt uit de Q4 kwartaalcijfers die de bank eerder deze week openbaar maakte. De winst in het vierde kwartaal daalde echter wel, vooral als gevolg van de wettelijke heffingen die de bank werden opgelegd.

De belangrijkste resultaten over 2015:

  • De onderliggende nettowinst over het vierde kwartaal van 2015 (€272 miljoen) werd negatief beïnvloed door wettelijke heffingen van €190 miljoen netto
  • In 2015 bedroeg het onderliggende rendement op eigen vermogen 12,0% en de onderliggende cost/income ratio 61,8%
  • De kredietvoorzieningen kwamen in 2015 uit op €505 miljoen, ruim de helft minder dan in 2014
  • De fully-loaded CET1-ratio steeg naar 15,5%; de fully-loaded leverage ratio verbeterde naar 3,8%
  • Uitgaande van een winst per aandeel van €2,03 wordt een slotdividend voorgesteld van €0,44 per aandeel; het totale dividend over 2015 komt daarmee uit op €0,81 per aandeel

Zalm - ABN AMRO

Goed jaar voor ABN AMRO
Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, licht de kwartaal en jaarcijfers toe: “2015 was voor de bank een goed jaar. Hoewel de onderliggende nettowinst in het vierde kwartaal met 32% daalde naar €272 miljoen, steeg de onderliggende nettowinst in 2015 naar €1.924 miljoen, een toename van 24% vergeleken met 2014.In het vierde kwartaal is, zoals eerder aangekondigd, een nettobedrag van €190 miljoen opgenomen voor wettelijke heffingen. Ook zijn in het vierde kwartaal van 2015 voorzieningen getroffen voor een specifieke groep MKB-klanten waarbij mogelijk problemen met rentederivaten spelen en voor juridische claims.”

Baten en lasten
“De verbetering in 2015 werd bereikt door een stijging van de operationele baten met 5% als gevolg van het verder herprijzen van de kredietportefeuille en hogere provisiebaten. De operationele lasten kwamen 8% hoger uit dan in 2014 als geheel. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de wettelijke heffingen, projectkosten en pensioenkosten. De kredietvoorzieningen daalden met meer dan de helft naar EUR 505 miljoen”, vervolgt Zalm. Volgens hem is dit een mooie weerspiegeling van het economisch herstel in Nederland.

Doelstellingen
Volgens de bestuursvoorzitter ligt ABN AMRO nog steeds op koers als het gaat om het behalen van haar financiële doelstellingen. “Het rendement op eigen vermogen nam toe van 10,9% in 2014 naar 12,0% in 2015 en bleef binnen de gestelde bandbreedte van 10-13%. De cost/income ratio bedroeg 61,8% (in 2014 was dat 60,2%), terwijl we een doelstelling voor 2017 hebben van 56- 60%. Onze kapitaalpositie is verder versterkt en de fully-loaded CET1-ratio bedroeg 15,5% vergeleken met 14,1% eind 2014. Het voor 2015 voorgestelde dividenduitkeringspercentage hebben we verhoogd van 35% naar 40% van de gerapporteerde nettowinst.” Hiermee komt het totale dividend over 2015 uit op €0,81 per aandeel.

Voor de komende tijd wijst Zalm vooral op de onzekerheden: “Vooruitkijkend, richten we ons op de succesvolle uitvoering van onze strategie. En we blijven ons aanpassen aan de uitdagende marktontwikkelingen, zoals het voortdurende lage renteklimaat en de toenemende concurrentie op de hypotheekmarkt, evenals de onzekerheid over de eisen van de toezichthouders en over de economische ontwikkelingen.” Maar hij voegt toe: “We hebben er alle vertrouwen in dat de bank dankzij onze klanten en onze medewerkers goed in staat is om de kansen en uitdagingen aan te pakken waarmee we de komende jaren te maken krijgen.”