Rabobank investeert in de groenteteelt van Afrika

01 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Rabobank investeert in de groenteteelt van Afrika. Op deze manier versterkt Rabobank haar merknaam, legt het de basis voor een goede toekomstige financiële infrastructuur en draagt de bank bij aan de ontwikkeling van de economie in derde wereld landen.

Rabobank heeft in samenwerking met Wageningen University & Research, Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) en Greenport Holland ( cluster van tuinbouwbedrijven) een open consortium opgezet van zakelijke en kennispartners, dat gaat samenwerken om de waardeketen van de teelt en consumptie van beschermde groente in Afrika te professionaliseren.

Rabobank investeert in groenteteelt Afrika

De vorming van dit consortium is een initiatief dat voortkomt uit de visie op de Food & Agribusiness van de bank. Rabobank beschouwt het als onderdeel van de eigen verantwoordelijkheid om de Food & Agrisector te helpen een bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid waarvoor de wereld zich gesteld ziet. In feite kunnen Food & Agriketens alleen worden getransformeerd tot duurzame waardeketens als alle partijen – met inbegrip van banken, klanten, leden en belanghebbenden – de handen ineenslaan. Het gevormde consortium streeft naar een duurzame impact op de internationale voedselzekerheid door in Afrika de aanzet te geven tot nieuwe tuinbouwprojecten.

Afrika heeft sterke voedselproductie hard nodig

Berry Marttin, lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank: "Ervoor zorgen dat de groeiende wereldbevolking nu en in de toekomst over voldoende voedsel kan beschikken, is een van de grootste uitdagingen voor de moderne wereld. De Nederlandse glastuinbouw kan hierin een belangrijke rol spelen. Het is de meest efficiënte voedselproducerende sector ter wereld, met de hoogste productie per hectare en het laagste gebruik van water, kunstmest en andere grondstoffen. Via dit consortium willen we de Nederlandse expertise bundelen en Nederlands-Afrikaanse partnerrelaties opzetten om een bloeiende Afrikaanse groenteproducerende sector te ontwikkelen. We hebben besloten ons op Afrika te concentreren, omdat de bevolking er naar verwachting in de komende decennia in een hoger tempo gaat groeien, terwijl de voedselproductie tot nu toe relatief laag is. Afrika is een netto importeur van voedsel, waar jaarlijks voor 50 miljard dollar aan voedsel wordt geïmporteerd."

De volgende stappen voor het consortium zijn onder meer:

  • Vaststelling van de meest veelbelovende regio's en opbrengsten in Afrika voor de groentewaardeketen
  • Keuze van regio's binnen landen
  • Ontwikkeling van Afrikaanse kredietfaciliteiten: coöperaties aanvaardbaar maken voor de bank, ondersteunende coöperaties voor landbouwkredieten versterken, kredietmiddelen, koppelingen naar internationale kapitaalmarkten
  • Capaciteitsopbouw (inzicht ontwikkelen in de hindernissen die overheden en organisaties ervan weerhouden om hun ontwikkelingsdoelen te bereiken) - Onderwijs en (vak)training