Banken moeten meer laten zien van verandering

16 december 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Banken moeten meer werk maken van het communiceren over veranderingen die plaatsvinden. Dat zegt de nieuwe onafhankelijke Monitoring Commissie Code Banken onder voorzitterschap van Inge Brakman, die toeziet op het naleven van de code die de banksector na de kredietcrisis in het leven heeft geroepen. De Commissie bood haar eerste rapportage aan aan Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Van zeggen naar doen

Uit het onderzoek van de Commissie blijkt dat banken de oude Code Banken uit 2010 inmiddels bijna volledig naleven. In 2016 kan pas gecontroleerd worden of de nieuwe Code die dit jaar is ingegaan ook goed wordt nageleefd. De Commissie vindt transparantie over de naleving van de Code een belangrijke toetssteen voor het bewustzijn van de bank ten aanzien van maatschappelijke rol. “Instellingen moeten niet alleen zeggen dat ze het belangrijk vinden om aan de samenleving uit te leggen op welke wijze er wordt gewerkt aan verbetering van hun bedrijfsvoering, ze moeten die uitleg ook daadwerkelijk geven”, staat in het rapport dat is aangeboden aan bankenkoepel NVB.

Chris Buijink

Meer dialoog en maatschappelijk debat

Volgens de Commissie moet zowel jaarverslag als website van een bank informatie bevatten over de naleving van de Code. Het aantal banken dat dit doet neemt echter het laatste jaar af. Tien kleinere banken hebben over 2014 geen jaarverslag gepubliceerd. De oproep van de Monitoring Commissie Code Banken aan banken om meer van hun veranderingen te laten zien aan de buitenwereld is een ‘’aansporing om nog meer de dialoog te zoeken en deel te nemen aan het maatschappelijk debat”, vindt NVB-voorzitter Chris Buijink.

Transparantie, cultuur en leiderschap

Ook juicht  hij de oproep van de Commissie aan banken toe om transparant te zijn in al hun uitingen, bij voorbeeld over verbeteringen om de klant meer centraal te stellen en concrete stappen op het gebied van cultuur en gedrag. De nadruk die de Commissie de komende jaren wil leggen op integriteit, moraliteit, leiderschap en oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, vindt Buijink een goede zaak. De Commissie zal volgend jaar bijzondere aandacht besteden aan hoe invulling wordt gegeven aan dat leiderschap. Niet alleen bij de aansturing van de bank maar ook bij de communicatie en de positionering van de bank naar buiten toe.