Accenture: Solvency II kost meer dan gepland

03 december 2010 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

- 53% van de onderzochte verzekeraars verwachten de 2012 compliance deadline te halen
- 29% verwacht dat compliance hen meer dan €25 miljoen kost

Meer dan de helft (57%) van de Europese verzekeraars verwacht dat de totale kosten van Solvency II compliance hoger worden dan zij in eerste instantie hebben ingeschat. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Accenture. Bijna eenderde (29%) van de onderzochte verzekeraars hebben de verwachting meer dan €25 miljoen uit te geven om te voldoen aan de richtlijnen, waaronder 7% die naar verwachting meer dan €100 miljoen uitgeeft. In een vergelijkbaar onderzoek in 2007 zei slechts 4% van de verzekeraars dat zij verwachtten meer dan €26 miljoen uit te geven en geen van hen ging uit van meer dan €100 miljoen aan uitgaven.

De Solvency II-richtlijn van de Europese Unie roept op tot een gemeenschappelijke standaard van solvabiliteitsreguleringen voor Europese verzekeraars in 2012. Hieronder vallen ook nieuwe regels met betrekking tot de kapitaalniveaus die EU-verzekeraars apart moeten zetten om hun gecombineerde risico’s en passiva te dekken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat maar 22% van de respondenten aangeeft dat zij slechts willen voldoen aan de standaardvereisten van Solvency II, wat suggereert dat de overige 78% van de verzekeraars meer wil doen dan simpelweg voldoen aan de richtlijn. “Nu de 2012 deadline dichterbij komt, en sinds de recente wereldwijde economische crisis de aandacht heeft gevestigd op risicomanagement, realiseren verzekeraars zich dat Solvency II, en zijn impact op het beslisproces van de gehele onderneming, een heel significante transformatie impliceert voor hun organisatie-, proces- en informatietechnologie (IT) systemen”, zei Eva Dewor, executive director van Accenture’s Risk Management servicelijn voor Europa. “Verzekeraars hebben ten opzichte van drie jaar geleden veel meer begrip van de omvang, implicaties en complexiteit van de implementatie en uitvoering van alle drie pilaren van Solvency II. Dit kan de hogere kosten dan aanvankelijk gepland verklaren.”

“De kosten kunnen zelfs nog hoger uitvallen omdat we hebben geanticipeerd op een felle strijd voor talent. Dit omdat verzekeraars tegen een tekort aan talent aan zullen lopen terwijl de deadline dichterbij kruipt en zij de richtlijn gedurende deze twee jaar moeten implementeren. Er is nu al een tekort aan actuariële experts en risk solution IT architecten, en we verwachten dat de vraag naar specialisten voor de Solvency II projectimplementatie komend jaar hoog zal zijn”, voegde Dewor toe.

Volgens het onderzoek denken de meeste Europese verzekeraars (53%) dat zij de 2012 compliance deadline sowieso zullen halen, en minder dan eenderde (29%) denkt dat er nog verbeteringen nodig zijn om de deadline te halen. 14% zei dat ze aan de richtlijn willen voldoen met slechts een minimum aantal verplichte vereisten, en de overige taken na 2012 zullen implementeren. 4% liet weten dat zij het vereiste tijdframe waarschijnlijk niet zullen halen.

Een andere belangrijke vondst van het onderzoek: 69% van de verzekeraars zei dat ze nog een significante hoeveelheid werk te doen hebben om een geïntegreerde risicomanagement IT-architectuur te definiëren en te implementeren. Een dergelijke IT-architectuur maakt het verzekeraars mogelijk om het algemene risico dat hun organisatie neemt in één geconsolideerd beeld te zien. Op dit moment wordt een significant aantal applicaties gebruikt om de verschillende typen risico’s te modelleren.

“Ondanks dat de meeste verzekeraars vol zelfvertrouwen zijn over hun mogelijkheid om de 2012 compliance deadline te halen, is er nog steeds een lange weg te gaan om hun Solvency II programma’s af te maken, zoals ons onderzoek aangeeft”, zei Dewor. “De meeste verzekeraars zijn hun routekaart voor Solvency II compliance aan het afronden, maar de grootste inspanning ligt nog voor ze, aangezien het tot leven brengen van deze concepten de belangrijkste uitdaging zal zijn. De echte vraag die verzekeraars zouden moeten onderzoeken is hoe zij het plan dat zij hebben gedefinieerd zullen uitvoeren en implementeren.”

Methodologie

Om de reactie van Europese verzekeringsmaatschappijen op Solvency II te beoordelen, onderzocht Accenture 29 Europese verzekeringsmaatschappijen uit 9 verschillende Europese landen. Ongeveer 4 van de 10 bedrijven rapporteerde een totaal aan jaarlijkse premies van meer dan €1 miljard.