KPMG: SEPA heeft grote impact op bedrijfsvoering

13 september 2012 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederlandse bedrijven verwachten dat de invoering van SEPA, de Single Euro Payment Area, aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering. Ruim 60% verwacht dat de gevolgen van de invoering ingrijpend tot zeer ingrijpend zullen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder bijna 200 Nederlandse ondernemingen.
 
De invoering van SEPA dwingt organisaties om ingrijpende aanpassingen te doen aan de administratieve processen en systemen. Jaap van Beek, partner bij KPMG IT Advisory: "Voor de implementatie van de SEPA-standaarden en -interfaces zijn substantiële aanpassingen nodig in de financieel-administratieve, de ERP- en de betalingssoftware. Bedrijven kunnen hiervoor gebruik maken van maatwerksoftware of van pakketten van IT-leveranciers”. Van de onderzochte ondernemingen kiest slechts 7% voor maatwerk IT-oplossingen.
 
Bedrijven onvoldoende voorbereid
Uit het onderzoek van KPMG komt naar voren dat organisaties zich in beperkte mate voorbereiden op de invoering van de uniforme Europese betaalmarkt. Iets meer dan 10% blijkt concrete maatregelen te hebben genomen om SEPA in te voeren. "De invoering heeft niet alleen gevolgen voor de bestaande rekeningnummers, maar ook voor overschrijvingen, incasso’s en de bijbehorende bedrijfsvoering", zegt van Beek. Hij vervolgt: "Veel organisaties, waarbij een aantal ook sterk afhankelijk zijn van automatische incasso's, blijken echter nog geen enkele voorbereiding te hebben getroffen op de overgang. En dat is een risico”.
 
Kansen onderbelicht
Minder dan 10% van de bedrijven ziet de invoering van SEPA als een strategische kans. Ruim 60% ziet de plannen van de Europese Commissie vooral als een verplichting waaraan voldaan moet worden. Volgens KPMG is dit beeld onjuist. Met de invoering van SEPA kunnen bedrijven binnen de Eurozone zonder extra handelingen buitenlandse betalingen en incasso's verrichten. Dit biedt de bedrijven een aantal nieuwe kansen, zoals het centraal kunnen incasseren en betalen binnen de Eurozone. Hiermee neemt de controle over het werkkapitaal toe. Bovendien hebben de bedrijven minder buitenlandse rekeningen nodig, waardoor aanzienlijk op de kosten kan worden bespaard. Door de toenemende concurrentie tussen de banken zullen de tarieven van de banken naar verwachting bovendien dalen.
 
Zie ook de berichten:
- Ook BearingPoint lanceert een SEPA readiness tool (september 2012)
- Logica lanceert gratis SEPA Awareness Scan (augustus 2012)
- Logica: Bedrijven nog onzeker over impact van SEPA (mei 2012)
- Clear2Pay: SEPA grootste projecten van banken (juli 2012)