Roland Berger presenteert herstelplan voor Griekenland

27 augustus 2011 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

In het gerenommeerde Duitse weekblad WirtschaftsWoche is een herstelplan gepresenteerd voor de Griekse economie. Het plan komt uit de koker van dr Markus Krall, Global Head of Risk Management bij Roland Berger Strategy Consultants: “De Griekse schuld kan in één klap van de huidige 145% naar 88% van het Bruto Binnenlands Product”.

Tegen de achtergrond van het huidige debat met betrekking tot de financiële toekomst van Griekenland en de Eurozone, presenteert Roland Berger Strategy Consultants vandaag een herstelplan voor de Griekse economie. Het doel is om het land te beschermen tegen bankroet en, in het bijzonder, van uitsluitsel van de Eurozone.

Het doel is eveneens om zwaar in de schuld van de Griekse regering te snijden, zonder de schuldeisers te dwingen met een gereduceerd verschuldigd bedrag akkoord te gaan. Het plan van het strategisch adviesbureau moet de economie stimuleren en zo de stabiliteit van de Euro garanderen.

“Ons herstelplan streeft een duidelijk doel na: het financieel lijdende Griekenland te helpen haar balans te herstructureren en op duurzame wijze haar economie te stimuleren”, aldus Tijo Collot d’Escury, Managing Partner van Roland Berger Strategy Consultants in Nederland. “Als Europa het voor elkaar krijgt Griekenland te helpen haar staatsschuld te reduceren, zou dit meer dan aanzienlijk de economie van het land verbeteren: de waardering voor Griekenland zou ook verbeteren en de rentelast zou worden teruggebracht, de deur openend voor een instroom van vers investeringskapitaal.”

Centrale holding die havens, vliegvelden, snelwegen en onroerend goed overneemt Het belangrijkste aspect van het herstelplan van Roland Berger is de creatie van een centrale holding die de voornaamste Griekse overheidsbedrijven overneemt, zoals de havens, vliegvelden, snelwegen en onroerend goed, ter waarde van ongeveer 125 miljard euro. Deze holding krijgt vervolgens het volledige mandaat om de Griekse bezittingen te verkopen aan publieke en private investeerders. Het plan zou op korte termijn de schuld van de Griekse regering bijna kunnen halveren van de huidige 145% naar 88% van het Bruto Binnenlands Product (BNP), zonder de schulden van het land te hoeven herstructureren.

Om de waarde van geprivatiseerde Griekse overheidsbedrijven te maximaliseren, zou ongeveer 20 miljard euro extra geïnvesteerd moeten worden om de verworven overheidsbedrijven te herstructureren. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op EU-infrastructuur fondsen voor Griekenland, optellend tot een bedrag van 15 miljard Euro. Dit zou voor een prijsstijging zorgen die bereikt zou kunnen worden wanneer de activa individueel worden verkocht.

“We anticiperen op een snelle toename in groei van de Griekse economie als een bijkomend voordeel van dit programma: in plaats van een jaarlijkse krimp van 5% zoals tegenwoordig, zou het Griekse BNP tot 5% per jaar kunnen groeien”, legt Markus Krall, Global Head of Risk Management bij Roland Berger en brein achter het plan, uit. “Dit zou er op zijn beurt voor zorgen dat de staat hogere belastinginkomsten ontvangt.” Als resultaat zou de Griekse schuld teruggebracht kunnen worden tot de EU-grens van 60% van het BNP in 2025.

“Alles bij elkaar,” zegt Krall, “zou het land in een klap kunnen ontsnappen aan de schulden. Een stimuleringspakket zou vervolgens groei stimuleren, nieuwe banen creëren en de vicieuze cirkel van sparen en krimpen doorbreken. Tegelijkertijd, zou dit ook sterk de kosten reduceren – en het risico – voor de Europese partnerlanden. Eveneens zou dit het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank geloofwaardiger maken.”

Collot d’Escury onderstreept: “Ons doel met dit concept is Griekenland weer op eigen benen te helpen – met een op de toekomst gericht en duurzaam herstructureringsprogramma. Het is food for thought voor de Griekse regering, wat zij in een eigen programma kunnen omvormen.”

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim 2.000 medewerkers in 43 kantoren, verspreid over 31 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 70 medewerkers actief in de Nederlandse markt. Zie ook www.rolandberger.nl.