Bankenunie in Europa is een stap dichterbij gekomen

13 december 2012 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De EU-landen hebben een compromis bereikt over een gemeenschappelijke toezicht voor banken in de eurozone. In dit akkoord komen banken met een balans van meer dan €30 miljard onder centraal Europees toezicht te staan. Voor de kleinere banken blijft de nationale centrale bank de toezichthouder.

Het Europese toezicht moet in de toekomst voorkomen dat grote Europese banken omvallen en daarmee het financiële systeem in Europa bedreigen.

Met dit compromis is een bankenunie een stap dichterbij gekomen. Een bankenunie gaat echter verder. Bij een bankenunie vallen alle banken onder één centraal toezicht en is er een vangnet om banken te redden indien zij dreigen om te vallen.

In totaal gaat de Europese Centrale Bank (ECB) toezicht houden op ongeveer 200 Europese banken, circa 3% van het totaal aantal banken in Europa. In Nederland komen ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS Bank onder Europees toezicht te staan.

Binnen de ECB wordt een speciale afdeling opgericht dat toezicht moet houden op de grote banken binnen Europa. De toezichthouder krijgt ook het recht om in te grijpen bij zowel de grote als de kleinere banken. Hoe dit moet gaan werken in de praktijk zal in 2013 duidelijk moeten worden.