Projective: meer verplichte controle nodig op banken

28 juni 2010 Banken.nl 3 min. leestijd

Een artikel van Peter Ijsbrandij, Country Manager van Projective Nederland

Sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn maatregelen genomen om de controle binnen de bankensector te verstrakken. Maar ze werken niet echt: een tweede crisis kan morgen zo opnieuw uitbreken. Meer dan ooit zijn banken hypergereguleerd. Ze beschikken over gespecialiseerde software die handel met voorkennis, marktmisbruik of gebrekkige dekking moet detecteren. Toch is alles niet onder controle, de praktijk laat helaas een ander beeld zien.

Onvoldoende afgeschermd
Begin deze maand legde de Britse regulator FSA JPMorgan nog een boete op van £33 miljoen omdat de bank de miljarden dollars van haar klanten onvoldoende had afgeschermd. De overtreding werd zeven jaar lang niet opgemerkt. Het volume transacties in de banksector is in de loop van de jaren zo exponentieel toegenomen dat niemand nog een overzicht heeft. Ik heb al meegemaakt dat een standaardcontroleronde 5000 alerts uitspuwde. Je moet dan ofwel besluiten dat heel de bank geïnfecteerd is, ofwel dat je controle niet de juiste parameters in overweging heeft genomen. In de praktijk is het meestal het laatste. Waar is de controle dan nog? Banken kunnen in het huidige systeem perfect in overeenstemming zijn met alle regels, zonder dat je er zeker van kunt zijn dat de controles behoorlijk werken. Een nieuwe crisis kan zó uitbreken.

Wat is het antwoord hierop? Meer regulering? Meer controles? Het draait vooral om efficiëntere reguleringen en efficiëntere controles. De Projective adviseur biedt drie voorstellen aan:

Sterkere Europese regelgeving
Ten eerste, een oproep aan overheden en politici: werk aan een sterkere Europese regelgeving. Wees moedig en vlak de nationale verschillen uit. Op dit moment worstelt het controleorgaan binnen een bank met een kluwen van Europese en nationale regels. Elke nationale overheid legt eigen accenten. Daarenboven stellen overheden zich vaak mild op ten opzicht van de 'eigen' banken. Dat trekt de machtsverhoudingen scheef, en het brengt de vrije concurrentie in het gedrang.

Internationale standaarden
Ten tweede, internationale standaarden. De nieuwe banklogo's hangen na de fusierondes aan de gebouwen, maar het op elkaar afstemmen van de interne processen zal nog maanden duren. Softwareleveranciers moeten daarom internationale standaarden ontwikkelen. Probeer klanten- en productgegevens zo veel mogelijk te centraliseren. Kijk welke controles nodig en efficiënt zijn en laat niet op alle transacties in het wilde weg standaardcontroles los.

Integreer compliance
Ten derde richting banken: haal de schotten weg tussen compliance en de rest van de bank. Een ideaal complianceteam bestaat uit een groep experts die op verschillende afdelingen in de bank werken. Hetzelfde geldt voor risicobeheer. Op dit moment zijn verschillende risico- en complianceteams elk in hun hoekje bezig, waardoor niemand nog overzicht heeft.

Serieuze tik
Banken hebben een serieuze tik gekregen, en we moeten daar lessen uit trekken. Maar leg niet in het wilde weg de zoveelste controle op. Dat oogt mooi, maar zegt niets over de onderliggende risico's. Kijk naar wat er beter kan, en zoek daar realistische oplossingen voor. Zorg dat de verplichte controles ook échte controles worden.