E&Y: nieuwe financiele crisis niet uit te sluiten

25 oktober 2010 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De huidige golf van reguleringshervormingen in de financiële dienstenindustrie legt een extra kostenlast op bedrijven en zal waarschijnlijk toekomstige financiële crises niet voorkomen, volgens nieuw onderzoek van Ernst & Young. E&Y hield een enquête onder meer dan 500 senior executives in de financiële dienstenindustrie in Europa en de VS. Hieruit bleek dat slechts een derde (35%) gelooft dat de huidige benadering tot financiële regulering in hun land voldoende is om een nieuwe financiële crisis in hun land minder waarschijnlijk te maken.

Het onderzoek: The road to re-regulation: views from the financial services industry

Onder de respondenten uit Engeland en de VS – twee landen die het meest zijn beïnvloed door de crisis – zijn de vertrouwensniveaus zelfs nog lager. Slechts 25% van de Engelse en 19% van de Amerikaanse respondenten vond de huidige benadering adequaat.

Marcel Van Loo, leider van banking- en kapitaalmarkten in Europa, Midden-Oosten, India en Afrika bij Ernst & Young, zei: ‘Hoewel er vooruitgang is geboekt op internationaal en nationaal niveau, en we de toezegging van de G20-leiders om de coördinatie en consistente implementatie van het Basel III-hervormingspakket voort te zetten verwelkomen, is er nog steeds bezorgdheid over de uitdagingen van de implementatie en het potentieel van niet-beoogde consequenties.’

De helft (53%) van de respondenten zei dat de winsten op de lange termijn significant lager zullen zijn als resultaat van de uitgebreide regulering, terwijl tweederde (62%) hun uitgaven aan compliance en 59% hun uitgaven aan risicomanagement hebben vergroot. Onder de geënquêteerden zei 59% dat de uitgebreide regulering hen dwingt om hun business model fundamenteel te veranderen.

Van Loo zei: ‘Er zijn nu al tekenen dat investment banks zoeken naar een beperktere focus op kapitaalintensieve activiteiten, zoals M&A advisory. Ondertussen richten retail banks en verzekeringsmaatschappijen hun aandacht op snel groeiende opkomende markten.’

Over het algemeen vindt 40% van de respondenten dat bonussen moeten worden gereguleerd en afgetopt, maar de meningen verschillen aanzienlijk per land. Terwijl 63% van de respondenten in Italië en 60% van die uit Nederland een limiet ondersteunt, is slechts 27% van de Engelse en 26% van de Amerikaanse deelnemers het eens met deze opinie. De helft (55%) zegt dat talenten zullen vluchten naar andere locaties als er maatregelingen worden ingesteld om bonussen te beperken. Dit percentage is 60% onder Amerikaanse en 63% onder Engelse respondenten.

Van Loo zei dat het gebrek aan algemene consensus in het onderzoek omtrent de impact van de nieuwe reguleringsomgeving ‘zeer opvallend’ was. De meerderheid van de deelnemers (79%) wil echter wel dat reguleringen geharmoniseerd worden op globaal niveau, om oneerlijke voordelen van bepaalde markten te voorkomen. ‘Dit zijn onontgonnen gebieden voor de industrie, en op lange termijn blijft de cumulatieve impact van regulering op de financiële gezondheid van het bankensysteem, tegen een terugval van macro-economische onzekerheid, onduidelijk’, stelde Van Loo.