Deloitte: kapitaal schaarste leidt tot two tier economy

13 april 2011 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Veel bedrijven zullen moeten vechten om in de komende vijf jaar kapitaal aan te trekken. De vraag naar werkkapitaal zal toenemen terwijl de schulden, opgebouwd tijdens de kredietcrisis, moeten worden terugbetaald. Uit een onderzoek door Deloitte blijkt dat meer dan circa €10 miljard moet worden terugbetaald in de komende vijf jaar.

Hierdoor zal de beschikbaarheid van kapitaal een grote uitdaging worden. Het adviesbureau waarschuwt dat de splitsing tussen kapitaalrijke en kapitaalzoekende bedrijven een ‘two tier economy’ zal creëren.

In het rapport van Deloitte, genaamd A Tale of Two Capital Markets, wordt gekeken naar 9,000 grote bedrijven in de G20. De studie concludeert verder nog dat banken door de toegenomen reguleringsdruk minder mogelijkheden hebben om leningen net zo goedkoop als vóór de kredietcrisis te verstrekken. Daarnaast zullen banken meer kapitaal nodig moeten hebben tegen schuldenlasten.

Margaret Ewing, partner bij Deloitte, zei: “CFO’s van bedrijven met hoge schulden moeten zich zo snel mogelijk op hun herfinancieringsvoorwaarden richten, zodat ze hun financiële flexibiliteit kunnen verbeteren en hun liquiditeit een stimulans kunnen geven.”

De consultants van Deloitte voegen toe dat dit probleem relatief groter zal zijn voor middelgrote tot kleine bedrijven: “CFO’s van grote bedrijven kunnen meerdere financieringsbronnen op de kapitaalmarkten gebruiken. Kleinere bedrijven, die doorgaans vertrouwen op bankenfinanciering, kunnen met verminderde kredietbeschikbaarheid te maken krijgen. Dit is een significant competitief voordeel voor grote bedrijven, vooral die met lage kapitaalniveaus, ten opzichte van hun kleinere concurrenten.”