Pensioenfonds Flexsecurity kiest voor Kempen & Co

16 januari 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Stichting Pensioenfonds Flexsecurity kiest Kempen Capital Management als vermogensbeheerder voor haar pensioenregelingen. Kempen Capital Management (KCM) is per 1 januari 2013 aangesteld als fiduciair manager voor de Basispensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Flexsecurity (Flexsecurity pensioen). Flexsecurity pensioen bracht in 2010 het vermogensbeheer van de Pluspensioenregeling al onder bij KCM.

Collectieve lifecycle-aanpak
Flexwerkers van Randstad en Tempo-Team maken sinds enkele jaren gebruik van een pensioenformule die grotendeels leeftijdsafhankelijk is, de zogenaamde collectieve lifecycle-aanpak. Bij deze aanpak wordt per leeftijdsgroep een passende beleggingsmix gekozen. Flexsecurity pensioen is bovendien van plan het pensioenfonds in 2013 om te zetten in een eigen premiepensioeninstelling (PPI). Er is gekozen voor een eigen PPI om invloed te kunnen houden op zowel de administratie, communicatie en verzekeringen als de beleggingen.

Integrale aansturing Basispensioenregeling en Pluspensioenregeling
‘Door de overgang naar KCM wordt de portefeuille voor beide pensioenregelingen integraal aangestuurd, wat de efficiëntie ten goede komt en waardoor ook de vermogensbeheerkosten dalen,’ zegt adjunct-directeur Ronald Ganzeboom van Flexsecurity pensioen. ‘De Basispensioenregeling zal in dezelfde onderliggende beleggingscategorieën beleggen als de Pluspensioenregeling, met uitzondering van rente-instrumenten met een lange looptijd. Naast de overgang van het basispensioen is ook de collectieve lifecycle-aanpak op een aantal punten verbeterd. Ook zal bij de beleggingsinvulling stapsgewijs het renterisico worden gemitigeerd dat aanwezig is op de pensioendatum als gevolg van de aankoop van een levenslange pensioenuitkering. Via het fiduciairmanagementconcept kan het fonds op een gecontroleerde manier in verschillende beleggingscategorieën beleggen, waarbij de beleggingen worden gespreid over meerdere beheerders. KCM adviseert tevens over de allocatie over beleggingscategorieën. Onze deelnemers participeren hiermee in een integrale en toekomstbestendige collectieve lifecycle-pensioenregeling. Los van dit besluit is Flexsecurity eveneens voornemens om een PPI op te zetten, wat tot verdere kwaliteits- en efficiencyverbeteringen zal leiden.’

Kempen is verheugd met de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking
Jan Bertus Molenkamp, directeur fiduciair management bij KCM, is blij met de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking: ‘Flexsecurity pensioen is een zeer belangrijke relatie voor ons. Er zijn nog maar weinig pensioenfondsen die volledige defined-contribution-regelingen (DC) bieden aan hun deelnemers. Veel bedrijven gebruiken DC nu als excedent-onderdeel binnen de pensioenregeling. KCM verwacht dat de komende jaren meer partijen collectief DC met een lifecycle-aanpak als alternatief zullen overwegen, omdat het nominale kader binnen DB-pensioenregelingen veelal als knellend ervaren wordt, met als gevolg een grotere focus op de kortere termijn en op nominale zekerheid. Met deze DC-regeling kan zowel ingespeeld worden op de lange termijn, vooral voor jonge deelnemers, als op de kortere termijn, vooral bij pensioeninkoop voor oudere deelnemers, zodat de kans op een hoger rendement en daarmee een koopkrachtvast pensioen wordt verhoogd. De PPI biedt hier een prima platform voor en deze samenwerking toont aan dat we als KCM ook voor een PPI uitstekende maatwerkbeleggingsoplossingen kunnen leveren.’