Banken verbeteren aanpak tegen betalingsproblemen

26 maart 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Aanbieders van hypotheken verbeteren hun aanpak om betalingsachterstanden te voorkomen en betalingsproblemen op te lossen. Dit blijkt uit een marktbreed verkennend onderzoek dat door de Autoriteit Financiële Markten is uitgevoerd onder 14 hypotheekaanbieders.

Aanbieders bewust van het groeiend aantal klanten met betalingsproblemen
Het belang van een preventieve aanpak om betalingsproblemen te voorkomen blijkt uit het groeiend aantal huishoudens met betalingsachterstanden. Volgens de BKR hebben 77.000 huishoudens een betalingsachterstand van meer dan 4 maanden. Daarnaast neemt het aantal gedwongen verkopen de laatste jaren fors toe. De ondervraagde hypotheekaanbieders geven in het onderzoek van de AFM aan zich bewust te zijn van het groeiend aantal klanten met betalingsproblemen en het belang van een preventieve aanpak ter voorkoming van deze problemen.

AFM tevreden over de verbeterde aanpak van hypotheekaanbieders

De AFM zegt tevreden te zijn dat aanbieders stappen hebben gezet bij het aanpakken van betalingsachterstanden. Wel constateert de toezichthouder dat ze nog verdere maatregelen kunnen nemen om het klantbelang meer centraal te stellen. Dit is belangrijk, omdat het aantal huishoudens met betalingsproblemen sterk is gestegen. Dit betekent dat aanbieders hun bedrijfsvoering op orde moeten hebben om enerzijds betalingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds zorg te dragen voor een adequate aanpak om met huishoudens in de problemen te werken aan een passende oplossing.

De AFM heeft de goede ontwikkelingen en aandachtspunten aan de hypotheekaanbieders meegegeven. Ook doet ze algemene aanbevelingen, waarmee kredietverstrekkers het proces rondom betalingsachterstanden verder kunnen verbeteren. De AFM verwacht dat aanbieders verdere stappen zetten in het aanpakken van betalingsachterstanden en blijft dit de komende periode volgen.

Aandacht voor vroegtijdig signaleren van mogelijke betalingsproblemen
De AFM vraagt aandacht voor het vroegtijdig signaleren van probleemhypotheken en raadt aanbieders aan hierover zo snel mogelijk met betrokken klanten in contact te treden. Meer voorlichting aan klanten, bijvoorbeeld over wat ze kunnen doen bij potentiële problemen, kan preventief werken. Klanten kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen of oplossen van betalingsproblemen. Inzicht krijgen in de financiële positie is daarbij belangrijk. Ze doen er goed aan vroegtijdig contact op te nemen met de kredietverstrekker als er (verwachte) problemen zijn met een behoorlijke impact op de betaalcapaciteit.

Vroegtijdig inzicht in de achtergronden van de financiële problemen stelt aanbieders en klanten in staat om die problemen in de kern aan te pakken. Hoe eerder klanten en aanbieders actie ondernemen, hoe beter de mogelijkheden om betalingsproblemen te beperken of op te lossen.

Het is goed als kredietaanbieders beschikken over een breed scala van mogelijke oplossingen. Omdat een executieveiling zelden in het belang van de klant is, zou een hypotheekaanbieder alles in het werk moeten stellen om die redelijkerwijs te voorkomen.