DNB: Bestuurders te weinig bewust van invloed gedrag

21 maart 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Bestuurders en commissarissen van financiële instellingen zijn zich te weinig bewust van de invloed van het eigen gedrag en groepsdynamica op prestaties. Tevens sturen zij niet bewust op menselijke aspecten die het succes van een organisatie bepalen. In het nieuwe rapport ‘Leading by example' beschrijft De Nederlandsche Bank (DNB) haar belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar gedrag in de bestuurskamers van financiële instellingen. DNB wil hiermee gedrag en cultuur hoog op de agenda krijgen bij alle instellingen.

Gedrag en cultuur hebben invloed op het vertrouwen in de financiële sector
Gedrag en cultuur hebben invloed op de financiële prestaties, integriteit en reputatie van instellingen, en daarmee op het vertrouwen in de financiële sector. Sinds 2011 is dit onderwerp daarom een speerpunt in het toezicht van DNB. In 2011 en 2012 heeft DNB onderzoeken uitgevoerd naar gedrag bij in totaal dertig banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Het gedrag van de top van de organisatie stond centraal: bestuurders en commissarissen. Gekeken is naar leiderschap, besluitvorming, (interne en externe) communicatie en groepsdynamiek.

DNB - Leading by Example

Leading by example
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek staan in het vandaag verschenen rapport Leading by example. Het rapport geeft een generiek beeld van de resultaten, maar ook voorbeelden van ‘goed’ gedrag. Met deze voorbeelden biedt DNB financiële instellingen handvatten om gedrag in bestuurskamers en raden van commissarissen effectief te organiseren.

DNB hecht juist bij het onderwerp gedrag en cultuur waarde aan een dialoog met de sector. Op dinsdag 19 maart is daarom het seminar Leading by example georganiseerd. Daar heeft DNB haar onderzoeksresultaten met de sector gedeeld en hebben vertegenwoordigers van financiële instellingen geschetst hoe zij zelf al werken aan gedrag en cultuur binnen de besturen.