ING: Ook 2013 vol uitdagingen voor horecaondernemer

21 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Na 2012 wordt ook 2013 een jaar vol uitdagingen voor horecaondernemers. Dit komt niet alleen door het economisch klimaat en het lage consumentenvertrouwen maar ook door een intensivering van de concurrentie. Dit meldt het ING Economisch Bureau op basis van cijfers van het CBS en haar eigen ramingen.

Na een goed begin van 2012 toch krimp voor de horeca

Voor de horeca was 2012 een overgangsjaar. Het begon nog redelijk goed, in de tweede helft van 2012 kwamen de volumes echter onder druk te staan. Dit leidde over heel 2012 tot een krimp van 0,3%.

ING - Horeca 1

Laag consumentenvertrouwen leidt ook in 2013 tot omzetverlies

Ook in 2013 krijgt de horeca te maken met een daling van het omzetvolume (-1%). Het economisch klimaat eist daarbij zijn tol. Het vertrouwen bij consumenten ligt historisch laag. De oplopende werkloosheid, de economische onzekerheid en een dalende koopkracht dragen hier aan bij.

ING - Horeca 2

Onderscheiden in een competitieve markt

Horecaondernemers zien hun markt veranderen doordat de concurrentie met nieuwe en branchevreemde aanbieders intensiveert. Hoteliers en aanbieders van verblijfsaccommodatie krijgen meer concurrentie nu de particuliere verhuur van kamers toeneemt. Restaurants en eetgelegenheden hebben te maken met retailers die hun maaltijdaanbod stap-voor-stap uitbreiden. Innovatie in de horeca is noodzakelijk om dit soort ontwikkelingen het hoofd te bieden en de afzet weer te laten groeien. Ondernemerschap geeft daarbij de doorslag, ook omdat de horeca zich in 2013 geconfronteerd ziet met een nog aanhoudende druk op de verkopen.

De horeca blijft voorlopig een zeer competitieve markt waarin veel aanbieders meedingen naar de gunst van de gast. Die gast zal men meer dan ooit dienen te verleiden om zowel het aantal bezoeken als ook de bestedingen te stimuleren, bijvoorbeeld door zich te onderscheiden met de beste service, scherpe prijzen, uniek aanbod of creatieve marketing. Jan van der Doelen, sectormanager Leisure “Een veranderende en verkrappende markt stimuleert innovatie en creativiteit bij ondernemers. Doordat de strijd om de horecagast in hevigheid toeneemt, zijn de ondernemers die het best weten in te spelen op veranderende klantbehoeften de winnaars”.