ING wijzigt bestuur van Insurance / IM Europe

18 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ING heeft een aantal wijzigingen in het bestuur van haar bedrijfsonderdeel Insurance / Investment Management Europe bekend gemaakt. Deze wijzigingen maken deel uit van de voorbereidingen op een separatie van dit onderdeel. Tevens zijn deze wijzigingen in lijn met de eerder aangekondigde maatregelen om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren door een duidelijke strategische focus en door het aantal managementlagen te verminderen.

Aparte rapportagelijnen Nationale-Nederlanden en internationale verzekeringstak

In de voorbereidingen naar een zelfstandige toekomst worden deze zomer de huidige regionale hoofdkantoren voor Verzekeren Benelux en Verzekeren Centraal en Rest van Europa samengevoegd. Er zullen aparte rapportagelijnen worden ingericht voor de business units van Nationale-Nederlanden en voor de internationale verzekeringsactiviteiten en ING Investment Management International.

Lard Friese verantwoordelijk voor Nationale-Nederlanden
De CEO's van de business units van Nationale-Nederlanden, Nationale-Nederlanden Leven, Nationale-Nederlanden Non Life en Nationale-Nederlanden Bank zullen rechtstreeks rapporteren aan Lard Friese,  lid van het Bestuur Verzekeringen EurAsia en verantwoordelijk voor de verzekeringsactiviteiten in Europa. Hij begeleidt het verzekeringsbedrijf verder in de herstructureringsoperatie, die in november vorig jaar is aangekondigd.

David Knibbe verantwoordelijk voor International, België en Luxemburg
David Knibbe, momenteel CEO van CRE, is verantwoordelijkheid voor Insurance International en zal Insurance Luxemburg en Verzekeringen België toevoegen aan zijn verantwoordelijkheden. David Knibbe zal blijven rapporteren aan Lard Friese.

Tom Kliphuis, momenteel CEO van Insurance Benelux en CEO van Nationale-Nederlanden heeft besloten terug te treden met ingang van 1 april 2013.

"Transformatie belangrijk voor zelfstandig Europese verzekeringstak"
Jan Hommen, bestuursvoorzitter van ING: "Het transformatieprogramma bij Insurance Europe is essentieel voor een zelfstandige toekomst van onze Europese verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten. Het doel is om een ​​wendbare organisatie op te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat de reductie van het aantal managementlagen helpt de organisatie efficiënter en effectiever te maken.