Rabobank: Nederlandse economie nog in ban van crisis

15 maart 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

De grote recessie van 2008/2009 is nog steeds zichtbaar in de Nederlandse economie. Door dalende binnenlandse bestedingen en relatief lage exportgroei kromp de economie in 2012 weer. Dit en volgend jaar verwacht Rabobank weinig verandering in dit beeld. De laagconjunctuur houdt voorlopig aan waardoor de werkloosheid en het aantal faillissementen hoog blijven.

Terugval van de economie
Voor de derde keer sinds het begin van 2008  was de Nederlandse economie in de tweede helft van 2012 in reccessie. Dit werd voorafgegaan door een zeer beperkte groei in de eerste helft van 2012. In het laatste kwartaal zakte de economie tot op het niveau van begin 2010. Het BBP-volume was eind 2012 3,2 procent lager dan het piekniveau van voor de crisis. Met een verwachte krimp van 0,75 procent dit jaar en een groei van eenzelfde omvang volgend jaar, zal het BBP eind 2014 nog altijd 2,2% lager zijn dan het pre-crisisniveau.

Het aantal bedrijfsfaillissementen en het werkloosheidscijfer laten de pijnlijke gevolgen zien. De werkloosheid is sinds juni 2011 gestaag toegenomen. Eind 2012 bereikte het werkloosheidspercentage een niveau dat Nederland sinds 1997 niet meer heeft gekend. Het aantal uitgesproken bedrijfsfaillissementen steeg in 2012 naar een zeer hoog niveau.