ING verwacht stabilisatie van aantal starters in 2013

13 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ING verwacht in 2013 een stabilisatie van het aantal starters. Het aantal starters lag vorig jaar rond de 121.000, vergelijkbaar met het aantal starters in 2011. Dit blijkt uit een kwartaalbericht Starters van het ING Economisch Bureau. De enige sector die in 2013 groei vertoont is de zorgsector met een verwachte groei van 4%.  Het aantal starters in de meest innovatieve sector is minimaal.

Lichte daling aantal starters in het vierde kwartaal 2012
Na sterke dalingen van het aantal starters in zowel het tweede als het derde kwartaal, daalde het aantal starters in het vierde kwartaal slechts licht (-1%) ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Evenals in voorgaande jaren gingen de meeste starters aan de slag in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de detailhandel.

ING - Aantal starters 2012

Meer starters in de horeca en transport

De meeste sectoren laten in 2012 een afname zien van het aantal starters, met uitzondering van de sectoren horeca en transport & logistiek. In beide sectoren nam het aantal starters toe met respectievelijk 8% en 12%. De grootste dalingen hadden plaats in de sectoren bouw, industrie en financiële dienstverlening.

Zorg enige groeisector in 2013
Op het niveau van sectoren is de verwachting van ING dat alleen de zorgsector in 2013 een groei zal laten zien. De meest laagdrempelige sectoren voor starters (zoals de bouw, detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening) gaan wederom een uitdagend jaar tegemoet.

ING - Aantal starters per sector 2013

Meeste starters in weinig innovatieve sectoren

Uit onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat de sector industrie het hoogste aantal innovatieve bedrijven kent. Volgens het ING Economisch Bureau is het aantal starters in de meest innovatieve sector - de chemische industrie – met 1,3% minimaal. Dit is ook niet vreemd gezien de economische crisis omstandigheden en het feit dat dit een kapitaalintensieve sector is. De sectoren detailhandel, communicatie, transport en zakelijke dienstverlening kennen het hoogste percentage starters op het totaal aantal bedrijven. Op communicatie na, zijn dit veelal weinig innovatieve sectoren.