Nederlandse betaalrekeningen staan minder vaak rood

07 oktober 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

In vergelijking met twee jaar terug staan er minder mensen rood op hun betaalrekening. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Wijzer in Geldzaken onder 1.000 Nederlanders. 63% van de ondervraagden heeft de afgelopen twaalf maanden nooit in het rood gestaan.

Mensen staan minder vaak rood op hun betaalrekening dan in 2013. Dat blijkt uit een recent onderzoek van online platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om samen met een aantal partners uit de financiële sector het verantwoord omgaan met geld te bevorderen onder de Nederlandse bevolking. Voor het onderzoek heeft het platform duizend Nederlanders ondervraagd.

Wijzer in Geldzaken

63% staat nooit rood
In het onderzoek claimt 63% van de respondenten nooit rood te hebben gestaan op zijn of haar betaalrekening in de afgelopen 12 maanden. In het voorgaande onderzoek – dat werd uitgevoerd in 2013 – was dit nog 52%. Opvallend is dat vooral laagopgeleiden en respondenten in de leeftijdscategorie 18-34 jaar zeggen niet rood te hebben gestaan, hoewel deze groep vaak minder te besteden heeft dan hoger opgeleiden en respondenten uit hogere leeftijdscategorieën.

Wijzer in geldzaken beredeneert dat mensen in lagere inkomstengroepen hun financiële administratie beter op orde hebben, omdat de noodzaak daarvan veel duidelijker is wanneer er minder te besteden valt. Dit blijkt echter niet direct uit het eigen onderzoek, maar hiervoor baseert het platform zich op recent onderzoek van het Nibud.

Andere manieren waarop Nederlanders rood staan voorkomen is het overmaken van geld van de spaarrekening naar hun betaalrekening, of het bezuinigen op uitgaven zodat rood staan wordt voorkomen. Bovendien kopen volgens het onderzoek minder mensen producten op afbetaling en zijn mensen scherper geworden in hun geldmanagement, bijvoorbeeld door maximum bedragen vast te stellen voor bepaalde uitgaven.