Marjan Trompetter treedt toe tot RvC Rabobank

25 september 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Marjan Trompetter is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de Rabobank. Met haar benoeming zet de bank een goede stap voorwaarts in het streven naar een gebalanceerde samenstelling van de raad van commissarissen. Met de komst van Marjan Trompetter bestaat de RvC uit 9 leden, waarvan twee vrouw zijn.

Marjan Trompetter
Trompetter (1963) studeerde bedrijfseconomie. Ze is als organisatieadviseur gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en heeft zich onder meer beziggehouden met transformatievraagstukken gericht op kwaliteitsverbetering bij grote internationale ondernemingen. Daarnaast is ze als docent organisatiekunde verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook bekleedt ze enkele commissariaten. Ze is vice-voorzitter van de raad van toezicht van GGZ Friesland, lid van de raad van toezicht van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en lid van de raad van toezicht van het Leger des Heils.

Marjan Trompetter - Rabobank

Marjan Trompetter is al lange tijd betrokken bij de Rabobank. Ze nam in 2006 zitting in de ledenraad van Rabobank Noordwest-Veluwe. Twee jaar later trad ze toe tot de raad van commissarissen van deze lokale bank. In die hoedanigheid was ze nauw betrokken bij de fusie van haar bank met Rabobank Noordoost-Veluwe tot Rabobank Noord Veluwe. In 2011 werd ze lid van het kringbestuur Gelderland Flevoland en in 2013 kringvoorzitter.
 
President-commissaris Wout Dekker is blij met de benoeming. ‘Met de komst van Marjan Trompetter in de raad van commissarissen halen we een expert binnen op het gebied van organisatiekunde en we zetten weer een goede stap voorwaarts in ons streven naar een gebalanceerde samenstelling van onze raad van commissarissen. Daarnaast ben ik trots dat we wederom iemand in de raad van commissarissen hebben kunnen benoemen die over ruime ervaring beschikt bij onze coöperatie.’