NVB: Wat betekent Bijzonder Beheer voor ondernemers?

22 september 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

In navolging op het AFM onderzoek naar het functioneren van bijzonder beheer bij banken, komt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) met een handreiking om de communicatie met klanten over bijzonder beheer te verbeteren.

Onderzoek
De AFM heeft eerder dit jaar een verkennend onderzoek gedaan naar het bijzonder beheer. Uit het onderzoek naar 94 bijzonder beheer dossiers verspreid over kleine en grotere MKB-ers uit een grote verscheidenheid aan sectoren concludeerde de AFM dat er geen patroon te ontdekken valt van structurele benadeling van de ondernemers. Ook zouden er in individuele dossiers geen aanwijzingen zijn voor het actief benadelen van bijzonder beheer klanten. Wel vermeldt de AFM in zijn rapport dat banken ondernemers beter moeten informeren over bijzonder beheer, de consequenties en welke rol de bank daarin speelt.

Handreiking Bijzonder Beheer
De handreiking Bijzonder Beheer, die vorige week door de Nederlandse Vereniging van Banken is gepresenteerd, dient als hulpmiddel om de comminicatie met klanten over bijzonder beheer te verbeteren. In de handreiking wordt in 10 punten in de kern beschreven wat een ondernemer van zijn of haar bank mag verwachten. Hiermee willen banken de verwachtingskloof tussen bank en ondernemer over het doel en de werkwijze van bijzonder beheer verder verkleinen.

Chris Buijnk - NVB

Goede uitleg
Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink is het van belang dat banken hun afwegingen goed uitleggen en klanten meenemen in de werkwijze van bijzonder beheer. ‘De handreiking bijzonder beheer vormt daarvoor een goede basis. Iedere bank zal vervolgens zelf laten zien hoe zij invulling geven aan de 10 punten, aldus Buijink.

Laagdrempelige klachtenprocedure
Volgens de NVB zijn banken zijn zich bewust van de impact die bijzonder beheer kan hebben op een ondernemer. Het gaat om een ingrijpend traject waarbij emoties vaak een rol spelen. Duidelijke en transparante communicatie is dan essentieel. Ook is het in die situatie belangrijk dat ondernemers zich vrij voelen om een klacht in te dienen en dat de klachtenprocedures laagdrempelig zijn. Daarom zal een onafhankelijke partij de klachtenprocedures van de verschillende banken gaan bekijken en waar nodig komen met suggesties voor verbetering.