AFM: vervolgonderzoek bijzonder beheer onnodig

13 juli 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er geen extra onderzoek zal worden gedaan naar de bankbehandeling van MKB-ondernemers in het Bijzonder Beheer. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is er, ondanks de kritiek van MKB-adviseurs dat het eerste onderzoek te veel aan de oppervlakte blijft, geen reden voor aanvullend onderzoek.

De afgelopen jaren sinds de crisis is het aantal Nederlandse bedrijven in het MKB met (gevaar op) financiële problemen flink toegenomen. Anno 2015 wordt 10% tot 20% van de MKB-ondernemingen door zijn bank ingedeeld onder het Bijzonder Beheer – de afdeling van de bank die ondernemingen ondersteunt weer financieel gezond te worden. Bovendien blijven bedrijven langer in het Bijzonder Beheer dan eerst – 2 tot 3 jaar ten opzichte van 1 tot 2 voor de crisis – en komt 50% tot twee derde er weer gezond uit, terwijl dat eerst rond de 60%-70% was.

Vervolgonderzoek bijzonder beheer onnodig

AFM verkend
De AFM heeft een verkennend onderzoek naar gedaan naar het Bijzonder Beheer omdat er geluiden uit de markt kwamen dat MKB-ers niet goed werden geholpen. De banken zouden geld willen verdienen aan de reeds noodlijdende bedrijven.

Uit het onderzoek naar 94 Bijzonder Beheer dossiers verspreid over kleine en grotere MKB-ers uit een grote verscheidenheid aan sectoren concludeert de AFM dat er geen patroon te ontdekken valt van structurele benadeling van de ondernemers. Ook zouden er in individuele dossiers geen aanwijzingen zijn voor het actief benadelen van Bijzonder Beheer klanten. Wel vermeldt de AFM in zijn rapport dat banken ondernemers beter moeten informeren over Bijzonder Beheer, de consequenties die deze categorie klanten ondergaat en welke rol de bank daarin speelt. De banken hebben toegezegd hier meer aandacht aan te besteden en meer over te communiceren.

Geen aanvullend onderzoek
Een aantal betrokken MKB-adviseurs zijn het niet eens met de conclusie van de AFM. Zij zijn van mening dat het verkennende onderzoek niet voldoende omvang heeft gehad om de vermeende uitbuiting of nalatige ondersteuning boven tafel te krijgen. Maar er komt geen aanvullend onderzoek schrijft Minister van Financiën Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief van eind vorige week wuift de kritiek van de adviseurs weg. Zij kregen zelf de mogelijkheid om hun verhaal te doen tijdens het onderzoek en ondanks een goede verkennende dekking van het Bijzonder Beheer landschap heeft de AFM geen onregelmatigheden ontdekt. Al met al zien de toezichthouder en de minister geen aanleiding tot aanvullend onderzoek. Wel zal de AFM de banken aan hun belofte van betere communicatie over het onderwerp houden.