Hypotheek op basis van arbeidsmarktkansen

09 september 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group starten met een gezamenlijke pilot om de hypotheekverstrekking aan zzp’ers, flexwerkers, freelancers en uitzendkrachten op gang te krijgen. Ze doen dat door niet alleen naar het arbeidsverleden te kijken, maar vooral naar de kansen die iemand heeft op de arbeidsmarkt om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven. Geldverstrekkers Obvion en Florius werken mee aan de proef, die een half jaar zal duren.

Voorspellende waarde toetsen

Met behulp van de door Intelligence Group ontwikkelde test www.arbeidsmarktkansen.nl worden voor hypotheekaanvragers de kansen op de arbeidsmarkt onderzocht voor de komende vijf jaar, maar ook wordt onderzocht hoe groot de kans is dat iemand gedurende die periode langdurig werkloos wordt. De initiatiefnemers onderzoeken het komende half jaar of de voorspellende waarde van het instrument van Intelligence Group minstens gelijkwaardig is aan de voorspellende waarde van het ‘drie jaar terugkijken’. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn op de hoogte gesteld over de proef.

Hypotheekkansen

Prima klant om hypotheek aan te verstrekken

“De Nederlandse arbeidsmarkt is aan het veranderen. Het aantal mensen zonder vast dienstverband, of met een reeks van tijdelijke contracten neemt structureel toe. Het gevolg is dat steeds meer jonge goed opgeleide professionals niet meer binnen de standaardkaders vallen. Terwijl volgens ons iemand met goede perspectieven op de arbeidsmarkt juist een prima klant is om een hypotheek aan te verstrekken”, aldus Mark de Rijke, directeur Business Development bij de Hypotheekshop en Huis& Hypotheek.

Kloof tussen inschatting risico en werkelijk risico

Ben Rogmans, partner Intelligence Group: “Gezien alle veranderingen op de arbeidsmarkt neemt de voorspellende waarde van het arbeidsverleden af. Dat iemand de afgelopen drie jaar een vast contract had, biedt geen zekerheid meer voor de toekomst. Daardoor ontstaat een kloof tussen het ingeschatte risico en het daadwerkelijk risico voor hypotheekverstrekkers. Terwijl het goed mogelijk is om op basis van goede onderzoeken de arbeidsmarktkansen voor de komende vijf jaar te berekenen”. Volgens De Rijke hebben hypotheekverstrekkers meer zekerheid als ze kunnen sturen op verdiencapaciteit en arbeidsmarktkansen in de toekomst.

Niet de eerste pilot, wel breder publiek

Deze pilot is niet de eerste om zzp’ers en flexibele krachten te helpen bij het aanvragen van een hypotheek. Het eerste halfjaar van 2014 hebben hypotheekverstrekker Obvion, uitzendorganisatie Randstad en Vereniging Eigen Huis een proef gedaan met een perspectiefverklaring, die de arbeidsmarktkansen in beeld bracht. Deze proef was alleen voor hypotheekvragers die bij Randstad bekend waren. De pilot van Hypotheekshop, Huis & Hypotheek samen met Intelligence Group is voor een breder publiek bestemd.