SNS bank profiteert van economisch herstel

28 augustus 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De nettowinst van SNS Bank kwam in het eerste halfjaar van 2015 uit op €197 miljoen, ten opzichte van €154 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakte de bank bekend tijdens de presentatie van haar halfjaarcijfers 2015. SNS bank profiteert van de opleving van de economie, een hogere rentemarge en lagere voorzieningen voor slechte leningen. De bank laat weten over de tweede helft van 2015 een bevredigend nettoresultaat te behalen, zij het lager dan in de eerste helft van 2015.

“In het eerste halfjaar van 2015 bleef SNS Bank zich richten op het verbeteren van de dienstverlening aan haar klanten en op het verhogen van de nieuwe hypotheekproductie. Tegen deze achtergrond boekten we positieve commerciële resultaten. In het algemeen verbeterden de klanttevredenheidsniveaus op basis van de Net Promoter Score en steeg de nieuwe hypotheekproductie. De nettowinst nam fors toe en de solvabiliteit van SNS Bank bleef sterk. De aanstaande overdracht van SNS Bank aan de Nederlandse Staat door SNS REAAL holding luidt het einde van het ontvlechtingsproces in, waarmee de basis voor onze stand-alone toekomst wordt gelegd”, aldus Maurice Oostendorp, voorzitter van de Directie.

Lichte groei marktaandeel hypotheken
SNS Bank blijft vasthouden aan zijn groeiambities op de Nederlandse hypotheekmarkt, ondanks dat de marges op hypotheken flink onder druk staan door toenemende concurrentie. Door deze margedruk zal de winst van SNS bank op hypotheken lager uitkomen, aldus Oostendorp.

Het marktaandeel van SNS Bank op de Nederlandse hypotheekmarkt steeg in de eerste helft van 2015 met 3,8%. Net als bij andere grootbanken krimpt de totale hypotheekportefeuille door aflossing van klanten, ondanks een lichte stijging van de hypotheekproductie. De totale portefeuille komt in H1 2015 uit op €45,5 miljard, goed voor 92% van de totale leningenportefeuille van SNS Bank.

Het herstel van de Nederlandse economie zorgt er voor dat het aantal wanbetalingen en leningen met een betalingsachterstand daalt. SNS bank meldt dat veel minder klanten betalingsachterstanden hebben op hun hypotheek.

Verbetering van klanttevredenheidsniveaus
De net promotor score (NPS) - de score die aangeeft in welke mate klanten SNS Bank aan zouden bevelen aan hun omgeving - nam over het algemeen toe. De NPS van SNS Bank laat een lichte verbetering zien en de NPS van RegioBank heeft voor het eerst in haar geschiedenis een positieve NPS. ASN Bank blijft binnen SNS Bank de hoogste NPS score houden. De NPS van BLG Wonen daalde aanzienlijk doordat de voormalige klanten van RBD voor het eerst in de meting zijn meegenomen.

SNS - NPS

Vooruitzichten
In het tweede halfjaar van 2015 zullen de totale baten van SNS Bank naar verwachting lager uitvallen in vergelijking met het eerste halfjaar. Dit komt door de verwachte desinvestering op SNS Securities bij eventuele verkoop en mogelijke waardeveranderingen van voormalige DBV-hypotheken en derivaten. Ook zal de ontvlechting van de bank en Vivat extra kosten met zich meebrengen.