55% MKB’ers zien bij voorbaat al af van kredietaanvraag

03 juli 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Meer dan de helft van de MKB-ondernemers die externe financiering zoeken, raakt bij voorbaat al zo ontmoedigd, dat ze voor het aanvragen van de kredietaanvraag al afhaken. Dat blijkt uit een onderzoek van De Zaak, ondernemerstijdschrift en kennisnetwerk voor ondernemers in opdracht van Spotcap, online kredietplatform voor het midden- en kleinbedrijf en ZZP’ers. Op de vraag wat de belangrijkste obstakels zijn bij het vinden van financiering, gaf 55% van de MKB-ers aan: “Banken zeggen toch nee”.

Sombere beeld niet geheel overeen met de realiteit

Het sombere beeld dat MKB-ondernemers hebben over hun kans van slagen bij een kredietaanvraag bij een bank, komt niet geheel overeen met de realiteit. Uit de meest recente cijfers van ECB blijkt dat van alle aangevraagde kredieten bij banken, 36% wordt afgewezen. Dat laat echter onverlet dat de kredietmarkt al jaren krimp vertoont. Door de verscherpte wet- en regelgeving zijn banken kritischer en behoudender geworden in hun kredietbeleid, met alle gevolgen van dien voor het midden- en kleinbedrijf.

Tijd en papierwerk belangrijke obstakels

De MKB-ondernemers noemen ook de tijd die ze kwijt zijn aan het verzoek tot financiering bij de bank als een obstakel. De aanvraag van krediet bij traditionele kredietverstrekkers, zoals banken roept een alsmaar groeiende hoeveelheid papierwerk op, die ze moeten verwerken. Uit een rapport van de New York Federal Reserve blijkt bijvoorbeeld ook dat kleine bedrijven gemiddeld 26 uur bezig zijn met het zoeken naar kredietmogelijkheden.

MKBer negatief over financieringskansen

Kostenopslag kleine leningen hoog

Daarnaast denkt een vergelijkbare groep MKB-ondernemers dat de grootte van het bedrag aan financiering een belemmering vormt. Ze geven aan dat het moeilijk is om kleine bedragen te lenen. Uit cijfers van de Europese Commissie (SBA Factsheet NL) blijkt dat de kostenopslag voor kleine leningen in 2014 een ‘all time high’ heeft bereikt van 44%. Dat komt door de nieuwe regelgeving, verouderde en complexe systemen en trage procedures bij de kredietverstrekkers, zoals banken.

Hoge rente, krediet laat beschikbaar

Als obstakel bij het vinden van financiering noemen de MKB-ondernemers ook de (te) hoge rente bij banken. Eveneens vindt een kleiner deel van de MKB’ers, dat de behandeling van de kredietaanvraag te lang duurt. Gemiddeld blijkt het 39 dagen te duren tot zij het krediet ontvangen.

Kansen voor nieuwe partijen

De uitkomsten van het onderzoek schetsen een somber beeld dat MKB’ers hebben over hun kans van slagen bij de aanvraag tot financiering bij traditionele kredietverstrekkers, zoals banken. Maar aan de andere kant ontvouwt het ook mogelijkheden voor MKB-ondernemers. McKinsey & Co stelde vast dat 30% tot 40% van de kleine bedrijven eerder een lening zou overwegen, als het aanvraagproces korter en de uitkomst zekerder zou zijn. Nieuwe partijen betreden de markt met innovatieve producten en diensten. Ondernemers weten ook steeds vaker de weg te vinden naar alternatieve financieringsbronnen, zoals online kredietplatforms, crowdfunding en kredietunies.