Twitterdebat Banken.nl over de Gedragskaart

02 juli 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

In opvolging van de cultuurkaart komen de Nederlandse Vereniging van Banken, Duisenberg School of Finance, en de Argumentenfabriek nu ook met een gedragskaart voor de financiële sector. De gedragskaart is het product van vijf themabijeenkomsten rondom de gewenste culturele waarden van de cultuurkaart die op de gedragskaart worden omgezet in concrete gedragingen en richtlijnen. 15 juli organiseert Banken.nl een Twitterdebat over de Gedragskaart Financiële Sector.

Iets meer dan een jaar geleden overhandigden vier jonge bankiers de Cultuurkaart aan minister Dijsselbloem van Financiën. De kaart beschrijft de gewenste cultuur in de financiële sector volgens jonge bankiers, en is ontstaan uit een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Duisenberg School of Finance, Vrije Universiteit en de Argumentenfabriek. In het jaar dat hier op volgde werden in De Nieuwe Poort de Young Financial Dialogen georganiseerd.

Twitterdebat over de Gedragskaart

In deze vijf bijeenkomsten kwamen meer dan 100 jonge bankiers de afgelopen maanden bijeen om zich te buigen over de vraag ‘Hoe kun je fraaie maar abstracte waarden als betrouwbaar, integer, dienstbaar, betrokken en ambitieus vertalen naar concreet gedrag in je dagelijks werk’. Iedere bijeenkomst stond in het teken van een van de gewenste waarden en werd geopend door een befaamde spreker van buiten de financiële sector. Zo sprak oud minister Piet Hein Donner over ‘betrouwbaarheid’ en sociaal ondernemer Willemijn Verloop behandelde het thema ‘betrokkenheid’.

Gedragskaart Financiële Sector

Aan de hand van de vijf bijeenkomsten hebben de jonge bankiers de Cultuurkaart verder uitgewerkt en op initiatief van De Nieuwe Poort – opnieuw in samenwerking met Duisenberg, NVB en De Argumentenfabriek - de Gedragskaart opgesteld. Op dit overzicht worden de vijf gewenste culturele waarden van de Cultuurkaart ‘betrouwbaar’, ‘integer’, ‘dienstbaar’, ‘betrokken’ en ‘ambitieus’ verbonden met concrete gedragingen en gedragsrichtlijnen. Op deze manier hopen de jonge bankiers – de sectorleiders van de toekomst – bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van de financiële sector.

Bekijk de Gedragskaart

Twitterdebat 15 juli

In het kader van de Gedrags- en Cultuurkaart Financiële sector organiseert Banken.nl op woensdag 15 juli a.s. een Twitterdebat over cultuur en gedrag in de financiële sector. Tussen 16:00 en 17:00 zullen Juliëtte Heldens (Rabobank) en Jan Bolle (ING), twee van de jonge bankiers die vorig jaar de Cultuurkaart overhandigden aan de minister, optreden als ambassadeurs van de kaart. Zij beantwoorden in dit uur vragen over de volgens de kaart gewenste cultuur en het bijbehorende gedrag. Vanuit het perspectief van de jongere generatie bankiers en op basis van de gedragskaart staan Heldens en Bolle de geïnteresseerden te woord.