ABN AMRO ontslaat medewerker in Dubai na fraude

23 juni 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO heeft wederom een medewerker van haar private banking kantoor in Dubai ontslagen, nadat uit intern onderzoek bleek dat de medewerker betrokken was bij een ongebruikelijke transactie.

Vastgesteld is dat de medewerker begin 2014 van een (Private Banking) klant van ABN AMRO Dubai een bedrag (minder dan 100.000 USD) heeft ontvangen en dat bedrag vervolgens via zijn privé-rekening bij een andere bank heeft overgemaakt naar een rekening van een derde partij. De medewerker heeft daarmee in strijd gehandeld met de regels en gedragslijnen.

De transactie werd uitgevoerd via rekeningen bij andere banken waardoor deze op geen enkele manier zichtbaar was, of kon zijn, voor de interne controlesystemen van ABN AMRO. Er zijn geen gelden van klanten van ABN AMRO of andere derden verduisterd en er zijn ook geen klachten of claims van klanten ontvangen. ABN AMRO laat weten tot op heden zelf evenmin verlies of schade te hebben geleden.

Man ontslagen na fraude

De Raad van Bestuur heeft direct nadat de bevindingen werden gemeld besloten tot het volgen van de daarvoor gebruikelijke procedure. Besloten is om de arbeidsverhouding met de medewerker per direct te beëindigen, conform het ‘zero tolerance’-beleid dat ABN AMRO toepast om de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en interne gedragsregels te waarborgen. De Raad van Bestuur heeft de toezichthouders in Nederland en in Dubai en de Raad van Commissarissen geïnformeerd en zal dat ook blijven doen gedurende het nog lopende onderzoek.

Daarnaast zijn op dit moment, in het kader van de lokale herbeoordeling van de klantenportefeuille van Private Banking van kantoor Dubai, 60% van de in totaal 1.100 klantdossiers opnieuw geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de beëindiging van de relatie met klanten, die niet blijken te voldoen aan de hoge standaarden die ABN AMRO wereldwijd voor klantacceptatie en -transacties hanteert. Ook heeft ABN AMRO maatregelen getroffen om de internationale governance, onder meer via een aanscherping van rapportagelijnen en escalatieprocedures naar het hoofdkantoor, verder te versterken.