ING Bank rapporteert sterke resultaten over het 1e kwartaal

08 mei 2015 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING Bank noteerde over het 1e kwartaal 2015 sterke resultaten. Het onderliggend resultaat voor belastingen bedroeg €1.661 miljoen, een stijging met 41,2% ten opzichte van het 1e kwartaal 2014. Daarnaast liet ING weten goede stappen te maken met innovaties bij Retail Banking en Commercial Banking, zoals met het digitale platform InsideBusiness.

Dit resultaat is vooral toe te schrijven aan de solide groei bij kredietverlening en de door seizoensinvloeden sterke opbrengsten van Financial Markets bij de divisie Commercial Banking. Daarnaast was er sprake van verkoopwinsten, positieve effecten als gevolg van hedging en gunstige valutakoerseffecten, vooral als gevolg van de zwakkere euro.

InsideBusiness

“In het 1e kwartaal heeft ING aanzienlijke voortgang geboekt op het gebied van innovatie en hebben we nog betere manieren gevonden om onze klanten in staat te stellen financieel slimme beslissingen te nemen”, aldus Ralph Hamers, CEO van ING Groep. “Naast verschillende innovaties bij Retail Banking werken we, na een succesvolle proef, bij Commercial Banking aan de geleidelijke introductie van ‘InsideBusiness’ – een digitaal platform dat klanten één centraal toegangspunt biedt voor alle producten en diensten van Commercial Banking, zoals betalingsverkeer en cashmanagement, handelsfinanciering en kredietverlening. Het platform verstrekt realtime informatie en rapportages op maat, en is vanaf elk mobiel apparaat 24 uur per dag/7 dagen per week toegankelijk. Ook dit is een uitstekend voorbeeld hoe we met baanbrekende technologieën voorop blijven lopen op het gebied van modern bankieren.”

InsideBusiness is aan een select aantal klanten ter beschikking gesteld met nog een beperkt aantal functies. Uiteindelijk wordt het voor alle zakelijke klanten van ING mogelijk om via InsideBusiness de producten en diensten die zij van Commercial Banking afnemen te bekijken en te beheren.

Feedback van klanten en medewerkers

“De inspiratie voor dergelijke ideeën is afkomstig van de feedback van klanten en van onze medewerkers die enthousiast oplossingen bedenken waarmee onze klanten steeds een stap voorop kunnen blijven lopen. Tijdens de tweede jaarlijkse Innovation Bootcamp, die als doel heeft het tempo van innovatie bij ING op te voeren, hebben onze medewerkers meer dan 1.800 ideeën ingediend. De 20 beste ideeën worden nu verder ontwikkeld. De eerste Innovation Bootcamp in 2014 leverde 774 ideeën op, waarvan er 7 financiering en ondersteuning hebben ontvangen zodat deze ook daadwerkelijk op de markt gebracht kunnen worden. Eén daarvan is Direct Lease, een online platform dat het midden- en kleinbedrijf ondersteuning biedt bij elke stap op de leasemarkt. Een eerste versie van Direct Lease is in het 1e kwartaal getest onder klanten. Later dit jaar zal dit platform worden uitgerold.”

“Uit de resultaten over het afgelopen kwartaal blijkt dat we goed op weg zijn met onze Think Forward-strategie. Ik heb er vertrouwen in dat ING goed gepositioneerd is voor de toekomst en dat we als toonaangevende Europese bank onze klanten wereldwijd in staat kunnen blijven stellen financieel slimme beslissingen te nemen.”

Baten
De totale onderliggende baten stege met 13,5% naar €4.335. Deze sterke stijging, zowel bij Retail Banking als bij Commercial Banking, is vooral toe te schrijven aan het hogere renteresultaat, mede als gevolg van volumegroei, hogere provisiebaten en positieve effecten als gevolg van hedging alsmede €65 miljoen aan gunstige valutakoerseffecten.

Lasten

ING blijft de kosten scherp in de gaten houden en tegelijkertijd investeert ING in strategische prioriteiten en groei van het bedrijf. De onderliggende bedrijfslasten stegen met 3,1% ten opzichte van het 1e kwartaal 2014, maar daalden met 12,8% vergeleken met voorgaand kwartaal, toen er sprake was van een provisie voor afvloeiing van personeel van €375 miljoen. De stijging van de bedrijfslasten in het 1e kwartaal was vooral toe te schrijven aan hogere jaarlijkse regelgevingskosten in Polen en Duitsland, groei van de activiteiten bij Industry Lending en bij de Uitdagers & Groeimarkten binnen Retail Banking, alsmede de hogere IT-investeringen bij Retail Nederland om de klantervaring en de bedrijfsvoering verder te verbeteren. Dit werd deels gecompenseerd door het nog lopende kostenbesparingsprogramma bij ING Bank.

De onderliggende kosten/batenverhouding van ING Bank over het 1e kwartaal was 51,7%, een daling ten opzichte van 56,9% in het 1e kwartaal 2014.

Kapitaalbuffers versterkt

ING Groep heeft in het 1e kwartaal 2015 haar kapitaalpositie verder verstrekt. Dit is het gevolg van de aanzienlijke vooruitgang die ING heeft geboekt met haar herstructureringsprogramma alsmede de goede winstgevendheid gedurende de periode.

In februari 2015 verkocht ING 52 miljoen aandelen NN Group met een totale opbrengst van €1,2 miljard. Daardoor is het belang van ING Groep in NN Group verder teruggebracht van 68,1% naar 54,6%. Daarnaast heeft ING in maart 2015 met de verkoop van 45,6 miljoen aandelen haar resterende belang in Voya Financial volledig gedesinvesteerd. Deze twee transacties hadden een zeer gunstige uitwerking op de fully loaded tier 1-kernkapitaalratio (de kernkapitaalbuffer) van ING Groep en heeft de kernschuld van ING Groep (dubbele leverage) geëlimineerd. De totale kapitaalbasis van ING Groep is daarnaast verder versterkt met de uitgifte in april van USD 2,25 miljard aan Additional Tier 1-obligaties conform CRR/CRD IV (Basel III).

Mede dankzij de aanhoudend goede winstgevendheid en de hogere herwaarderingsreserves op eigen vermogen en schuld, kon ING Bank in het 1e kwartaal 2015 wederom een aanzienlijk bedrag aan kapitaal genereren. ING Bank was aan het einde van het 1e kwartaal goed gekapitaliseerd met een fully loaded tier 1-kernkapitaalratio van 11,4% (kernkapitaalbuffer), gelijk aan ultimo 2014. Hierdoor voldoen we nu reeds aan onze doelstelling voor 2017 (hoger dan 10%).