Tonen kwetsbaarheid kan bijdragen aan vertrouwen

28 april 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

Aanspreekbaar bankieren betekent ook: verantwoording afleggen over duurzaamheidsbeleid en je als bank kwetsbaar opstellen. Vanuit die overtuiging organiseerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een dialoogbijeenkomst over de informatievoorziening van banken over hun duurzaamheidsbeleid- en praktijk. Zo’n 40 vertegenwoordigers van onder andere banken, maatschappelijke organisaties, overheid en accountants bogen zich over de vraag welke onderwerpen het meest van belang zijn om over te rapporteren, en welke iets minder.

Tonen van kwetsbaarheid
Peter Ras (Oxfam, Eerlijke Bankwijzer), Frans Wagemans (VBDO) en Herman Mulder (NCP, Duisenberg School of Finance) gaven hun reactie op de meest recente duurzaamheidsrapportages van banken. Zij constateerden dat de verslagen sinds vorig jaar sterk verbeterd zijn, maar ook dat er nog ruimte voor verbetering is. Zo wordt er bijvoorbeeld niet vaak openheid gegeven over dingen die fout gaan, terwijl het tonen van kwetsbaarheid juist zou kunnen bijdragen aan vertrouwen.

Duurzaamheidsbeleid

Zoektocht

De bijeenkomst leverde niet alleen een ranglijst van thema’s op, maar ook een hoop stof tot nadenken. Het NVB-Platform Duurzaamheid, waarin tien Nederlandse banken zijn vertegenwoordigd, gaat hiermee aan de slag en komt in september met een reactie. Daarna zal de dialoog over transparantie worden voortgezet met een brede groep stakeholders. Bijvoorbeeld over de vraag hoe banken op de meest materiële thema’s het beste inzicht kunnen geven. En over de vraag hoe ze meer duidelijkheid kunnen geven over de sectoren waar zij in investeren, zonder daarmee de privacy van hun klanten te schenden. Transparantie is een voortdurende zoektocht naar verbetering en de NVB kondigde aan die te blijven aanjagen en faciliteren.