Welten verbetert omzet en bedrijfsresultaat in 2014

13 april 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Financieel detacheerder en opleider Welten heeft een goed jaar achter de rug met een hogere bezettingsgraad en goede resultaten van de opleidingstak. Welten heeft haar resultaat in 2014 zien stijgen naar €4,7 miljoen, een verbetering van 41% ten opzichte van 2013.

Minder interim activiteit
Op het gebied van project- en interimcapaciteit daalde de omzet van Welten met €2,5 miljoen tot €40,8 miljoen. Door de stagnerende marktvraag eind 2013 en het eerste deel van 2014, waren in deze periode minder interim professionals actief voor Welten. Concern controller Kevin Kremers: “Vanaf de zomer is de marktvraag aangetrokken en de bezettingsgraad weer gestegen.”

Welten verbetert bedrijfsresultaat in 2014

Opleidingen
Welten Opleidingen realiseerde een omzetstijging van 87%, naar een totaal van 4,3 miljoen in 2014. Kremers: “In 2013 heeft Welten geïnvesteerd in voorzieningen op het gebied van Wft-opleidingen en permanente educatie (PE), die succesvol aansluiten bij het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk dat op 1 januari 2014 in werking is getreden.”

Eind 2014 werden financieel opleider Dukers & Baelemans (D&B) en het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) onderdeel van Welten. D&B heeft een stevige positie in de open inschrijfmarkt voor Wft- en bovenwettelijke opleidingen. Het resultaat van D&B over 2014 bedraagt €1,6 miljoen. Het EIFD is het grootste Wft-exameninstituut van Nederland, met gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van Wft-beroepskwalificaties.

Capter
Dochter Capter zag de omzet met diensten op het gebied van klantenservice, schadebehandeling en (virtueel) financieel advies vooral in het laatste kwartaal stijgen. Het totaal kwam uit op €6,7 miljoen, een stijging van €0,1 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor. De Capter Adviesstraat, een innovatief bedieningsconcept op het gebied van financieel advies, werd in 2014 verder doorontwikkeld en aan de markt gepresenteerd.

Perspectief
Welten verwacht dat de vraag naar interim capaciteit stabiel zal blijven. De nieuwe opleidingscombinatie Welten Opleidingen en Dukers & Baelemans gaat onder andere inzetten op het uitbouwen van dienstverlening richting aanpalende branches (zoals accountancy, fiscalisten en administratiekantoren) en het doorontwikkelen van digitale leerplatformen. Daarnaast werken de partijen aan opleidingen op het vlak van gedragsaspecten voor de adviespraktijk. Capter verwacht een verdere toename van kennisintensieve projecten op het gebied van online financieel advies en structurele flexibele outsourcing van mid- en frontoffice activiteiten.