NVB waarschuwt voor gevolgen nieuwe kapitaaleisen

31 maart 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waarschuwt voor de gevolgen van de nieuwe voorstellen van het Bazel’s comité voor strengere kapitaaleisen. Er zou onvoldoende rekening worden gehouden met de economische gevolgen voor met name consumenten en het MKB. Verder kunnen banken met een minder diverse balans (bij voorbeeld retail- en hypotheekbanken), harder worden geraakt door deze voorstellen, terwijl ze juist een belangrijke functie in de maatschappij vervullen.

Het internationale Bazel’s Comité van bankentoezichthouders heeft twee voorstellen ter consultatie voorgelegd om kapitaalsposities van banken onderling beter te kunnen vergelijken.

Banken steunen het streven van het Bazel’s Comité om het berekenen van kredietrisico’s verder te verbeteren. De uitdaging is om daarbij de risicobepalende criteria met de beste voorspellende waarde te kiezen en er vervolgens accurate kapitaalseisen aan te koppelen. Over de vormgeving van de risicoweging denken banken graag mee met het Bazel’s comité.

Banken vrezen nieuwe toezichtsregels Bazelse Comité

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is tegen die achtergrond kritisch ten aanzien van de strengere kapitaaleisen voor leningen aan het MKB die onderdeel uitmaken van het voorstel. In algemene zin zouden bij de herziening nationale marktomstandigheden beter meegewogen moeten worden. Voor de woningmarkt in het bijzonder geldt dat Nederland in vergelijking met andere landen een relatief ‘veilige‘ hypotheekmarkt heeft met weinig wanbetalingen. Verder kunnen banken met een minder diverse balans (bij voorbeeld retail- en hypotheekbanken), harder worden geraakt door deze voorstellen, terwijl ze juist een belangrijke functie in de maatschappij vervullen. Dit kan de diversiteit van het bankenlandschap aantasten.